Indre værdi pr. 15/04 2008 er 109,07 kr. pr. aktie

Print
| Source: Copenhagen Capital A/S

Den indre værdi af KlimaInvest A/S er d.d. opgjort til 109,07 kr. pr.
aktie
baseret på seneste lukkekurser.
 I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets portefølje med fradrag af afholdte omkostninger
frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger
for perioden siden seneste månedsopgørelse.
Der tages forbehold for endelig opgørelse. Spørgsmål vedrørende denne
meddelelse kan rettes til selskabet.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S