er den 15. april 2008 opgjort til 142,04 kr.

Print
| Source: Alm. Brand Formue A/S
Indre værdi for Alm. Brand Formue A/S.