Consilium under januari - mars 2008

Nettoomsättningen för Consiliums huvudverksamheter ökade med 32 procent jämfört
med föregående år och uppgick till 213,4 MSEK (162,2). Orderingången ökade med
31 procent till 241,2 MSEK (184,1). 

Nettoomsättning
	       Jan-mars  Jan-mars Jan-dec
            2008	    2007   2007
Brand&Gas	       148,0   104,6   485,7
Navigation       65,4    57,6   257,5
Summa	       213,4   162,2   743,2
Övriga verksamheten  1,9 	    2,1    12,9
Totalt	       215,3   164,3   756,1
Orderingång
	       Jan-mars   Jan-mars  Jan-dec
	       2008     2007    2007
Brand&Gas       175,9	    124,0	587,4
Navigation	  65,3	    60,1	262,0
Summa	       241,2	    184,1	849,4
Övriga verksamheten  2,8     2,9   	14,0
Totalt	       244,0	    187,0	863,4


Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m april kommer att
publiceras den 16:e maj 2008.

Stockholm 2008-04-18

Consilium AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 	0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för
säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd,
detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.
Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt olje-
och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att
skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara
kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa
kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga
innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda
marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna.
Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har närmare 400 anställda
och omsätter mer än 700 MSEK