Referat af Deltaq ordinære generalforsamling den 24. april 2008 er vedhæftet. 

Bestyrelsen bestående af

Flemming Lindeløv
Bruno Riis-Nielsen
J. Korsø Jensen  
Mogens Nellemann Skov
Lars Funder-Schmidt

var foreslået genvalgt.

Forslaget godkendtes enstemmigt af samtlige tilstedeværende aktionærer.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Flemming Lindeløv som formand
og Mogens Nellemann Skov som næstformand. 


Yderligere oplysninger:

Dennis Willer, Økonomidirektør og IR-ansvarlig, telefon +45 70 20 35 34 
Se også www.deltaq.dk