HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8UDAXEW70T UPPHÖR

Print
| Source: Svenska Handelsbanken AB
multilang-release
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8UDAXEW70T UPPHÖR   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS    MEDDELANDE     28.04.08        


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8UDAXEW70T UPPHÖR   

Market-makingen för följande turbowarrant emitterad av Handelsbanken Capital  
Markets upphör då priset för detunderliggande instrumentet når knock-out nivån. 
Market-makingen upphör omedelbart och turbowarranten handelsstoppas.      

Handelsstoppet berör följande turbowarrant:                   

Börskod:        8UDAXEW70T                        
Lösenpris:       7000.0                          
Barriärnivå:      6950.0                          
Multiplikator:     200.0                          
Turbowarranttyp:    Sälj                           
Lösendeförfarande:   Kontant slutavräkning                  
ISIN-kod:       FI0009648562                       
Sista handelsdag:   19.09.08                         

I warrantens slutavräkning används som jämförelsekurs den högstanivån för DAX  
Index aktie, inom tre timmar från att barriärnivån har uppnåtts 28.04.2008 kl. 
11:56. Warrantens jämförelsekurs är således 7000.0 EUR och slutpriset 0.1676  
EUR.                                      

Handelsbanken Capital Markets                          

Juha Kolehmainen     Antti Heinonen                     

Tillägsinformation                               
+46 (0)8 701 83 69