PA RESOURCES: PA RESOURCES PILOTBRUNN PÅVISAR EN STÖRRE OLJEKOLUMN ÄN VÄNTAT PÅ DIDON-FÄLTET

Print
| Source: PA Resources
PA RESOURCES: PA RESOURCES PILOTBRUNN PÅVISAR EN STÖRRE OLJEKOLUMN ÄN VÄNTAT PÅ DIDON-FÄLTET
Olje- och gaskoncernen PA Resources har färdigställt borrandet av en pilotbrunn som en del av utbyggnaden av nya produktionsbrunnar på Didon-fältet i Tunisien. Pilotbrunnen påvisade mycket goda reservoaregenskaper och en större vertikal oljekolumn än väntat.
Pilotbrunnen har borrats med jack-up riggen Ensco 85 från Didon-plattformen, belägen offshore Tunisien i Gulf of Gabes, in i en reservoar i de centrala delarna av Didon-fältet. Pilotbrunnen borrades för att samla information om oljesammansättning och tryck i den aktuella reservoarsektionen och fungera som kontrollbrunn inför borrandet av den horisontella produktionsbrunnen Didon-7. Pilotbrunnen nyttjade första sektionen av hålet efter Didon-8 pilotbrunn, som vid borrningen stötte på en förkastning. 

Borrandet av pilotbrunnen har nu slutförts. Reservoaren påträffades fem meter högre upp än förväntat och insamlad data från pilotbrunnen har påvisat en större vertikal oljekolumn än väntat och konfirmerade samtidigt de mycket goda reservoaregenskaperna i området. 

Den nedre delen av pilotbrunnen pluggas nu igen innan borrningen av den horisontella produktionsbrunnen Didon-7 påbörjas. Den horisontella brunnen ska ha en längd av 550 meter och ska placeras längst med toppen av reservoarsektionen. När Didon-7 har slutförts förväntas den markant öka produktionen, väl i linje med lämnad produktionsprognos.

-	Jag är mycket nöjd med resultatet från pilotbrunnen på Didon-7. Det är än så länge för tidigt att kommentera hur detta påverkar oljereserverna, men resultatet är uppmuntrande för våra fortsatta satsningar på ökad oljeutvinningen på Didon, och brunnen kommer att bidra markant till den totala produktionen på fältet, säger Ulrik Jansson, VD och CFO på PA Resources AB.

Efter det att borrningen av Didon-7 har slutförts, ska PA Resources påbörja borrningen av en andra produktionsbrunn med placering i den västra delen av fältet.
PA Resources AB är via sitt tunisiska dotterbolag PA Resources Tunisia Pty Ltd, operatör för Didon-fältet och har 100 procents ägarandel i licensen.
Stockholm, 28 april 2008
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson 
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se
eller
Trond Bjerkan
Vice President, PA Resources AB
Telefon: +47 21 09 71 10
E-post: info@paresources.no


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Ekvatorial Guinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources AB hade intäkter om cirka 2 751 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment MidCap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.