1. kvartal 2008

Print
| Source: Max Bank A/S
multilang-release
1. kvartal 2008 i overskrifter.

Resultat efter skat stiger med 24% til 21,3 mio. kr.

Stærkt kapital- og likviditetsberedskab med en solvens på 15,5% og
likviditetsoverdækning på 94%. 

Fremgang i netto rente- og gebyrindtægter på 4% til 57,4 mio. kr. på trods af
øgede renteudgifter til funding og nedgang i kurtageindtægter. 

Positiv kursregulering på 9,1 mio. kr., der dækker over efterregulering af
salget af Totalkredit med 15,1 mio. kr. og tab på beholdningen af obligationer
og aktier på 6 mio. kr. 

Gevinst på 9,3 mio. kr. på salg af ejendommen som indtil begyndelsen af 2009
huser bankens hovedkontor. 

Udgifter til personale og administration viser et fald. 

Nedskrivninger på udlån bliver nu igen en udgiftspost med beskedne 1,8 mio. kr.
imod en indtægt på 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.