Orientering om afholdt ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

Print
| Source: Neurosearch A/S
multilang-release
NeuroSearchs ordinære generalforsamling blev i henhold til indkaldelsen afholdt
i dag onsdag den 30. april 2008. 

Formandens beretning blev aflagt. Årsrapporten for 2007 og bestyrelsens forslag
om at overføre resultatet for 2007 til næste år blev godkendt af
generalforsamlingen. 

Direktør Asger Aamund, advokat Marianne Philip og Jørgen Buus Lassen udtrådte
af bestyrelsen. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Dr. Anders Ullman og Dr. Gerard Van Odijk,
som begge indtræder i bestyrelsen straks. 

Den nye bestyrelse består hermed af følgende medlemmer. 

Adm. dir. Thomas Hofman-Bang (formand)
Adm. dir. Allan Andersen
Adm. dir. Torbjörn Bjerke
EVP Anders Ullman
Group V.P. og adm. dir. Gerard van Odijk
Lars Siim Madsen (medarbejdervalgt)
Torben Skov (medarbejdervalgt)
Mads Peder Gersdorff Korsgaard (medarbejdervalgt)

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for NeuroSearch.

Aktionærerne meddelte bestyrelsen den ønskede bemyndigelse til erhvervelse af
egne aktier med indtil i alt 10% af selskabets aktiekapital indtil næste
ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsens overordnede forslag til incitamentsaflønning af bestyrelsen og
direktionen, jf. Aktieselskabslovens § 69b, stk. 2, blev godkendt. 

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen med mere end
2/3 flertal, men kunne ikke endeligt vedtages, da mindre end halvdelen af
selskabets aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen: § 5
vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital og
§ 5a om bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner. 

Der afholdes derfor en ekstraordinær generalforsamling den 23. maj 2008 kl.
11.00, hvor de samme vedtægtsændringer vil blive fremsat til endelig
vedtagelse. Thomas Hofman-Bang
Formand for bestyrelsenKontaktpersoner:
Flemming Pedersen, adm. direktør, telefon: 2148 0118
Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of IR & Corporate Communications,
telefon: 4017 5103