Movetec Oy, ett bolag inom Addtech-koncernens affärsområde
Transmission, har den 30 april 2008 tecknat avtal om förvärv av
samtliga aktier i MiniTec Finland Oy och MiniTec Estonia OÜ.
 
Bolagen säljer profil- och linjärsystem för produktionslinjer och
bearbetningsstationer till i huvudsak finsk verkstadsindustri.
Bolagen representerar ledande leverantörer inom sitt produktområde
och har en stark position inom sina kund- och produktsegment. Bolagen
tillför mervärden till kunderna genom ett starkt
applikationskunnande. Bolagen omsätter 1,6 miljoner euro och har åtta
anställda.
 
MiniTec Finland och MiniTec Estonia kompletterar mycket väl
Addtech-koncernens försäljning av mekaniska och elektromekaniska
komponenter och moduler för linjära och roterande rörelser. Säljaren
Jarno Ruohonen kvarstår i ledningen för bolagen.
 
Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs
resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde har
skett idag.
 
Stockholm den 30 april 2008
Addtech AB (publ)

 
För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 09
Håkan Franzén, VD Addtech Transmission AB, +46 8 470 49 12