2008 m. birželio 10 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Pateikti pasiūlymą Bendrovės akcininkams dėl UAB „Nacionalinė skaitmeninė
televizija“ prijungimo prie TEO LT, AB ir prašyti pritarimo rengti
reorganizavimo sąlygas. 

- Sušaukti neeilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2008 m. liepos
15 d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, TEO LT, AB buveinės 157 salėje ir
siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą: 
1) Dėl pritarimo rengti reorganizavimo sąlygas siekiant prijungti UAB
„Nacionalinė skaitmeninė televizija“ prie TEO LT, AB. 
2) Bendrovės valdybos nario rinkimai.

TEO LT, AB akcininkas „Amber Teleholding A/S“ siūlo į Bendrovės valdybą
einamajai valdybos kadencijai išrinkti Justą Pipinį. Justas Pipinis yra „East
Capital Holding AB“ (Švedija) generalinis direktorius. 

Pranešimas nelaikomas konfidencialiu.

Asmuo, įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį - Eglė
Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus
direktorė, tel. (8 5) 236 72 92. 


L. e. generalinio direktorius pareigas			Eglė Gudelytė-Harvey