Ändrat datum för Vasakronans halvårsrapport

Print
| Source: Vasakronan AB
Ändrat datum för Vasakronans halvårsrapport


Vasakronan har förvärvats av AP Fastigheter enligt meddelande från den 3 juli
2008. 
Vasakronans halvårsrapport som planerats att publiceras den 11 juli 2008 kommer
nu istället att publiceras den 26 augusti 2008 i anslutning till att AP
Fastigheter presenterar sin halvårsrapport. 
För vidare information, kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan, tfn 070-593 91 71


Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på
kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan har köpts av AP Fastigheter som kommer att
byta namn till Vasakronan.