Atrium Ljungberg förvärvar del av fastighet i Norra Stationsområdet för 307 Mkr

Print
| Source: Atrium Ljungberg AB
Atrium Ljungberg förvärvar del av fastighet i Norra Stationsområdet för 307 Mkr

Atrium Ljungberg har tillsammans med Humlegården förvärvat kontorsfastigheten
Blästern 6 i Norra Stationsområdet i Stockholm.
Köpeskillingen uppgår till totalt 614,8 Mkr varav Atrium Ljungbergs del uppgår
till 
307,4 Mkr. Säljare är tjänstepensionsföretaget Alecta.
Fastigheten Blästern 6 omfattar cirka 24 600 kvm uthyrbar yta, som vid förvärvet
är uthyrd till 90 procent, samt garage med 215 parkeringsplatser. Tillträde sker
1 oktober 2008.
Atrium Ljungberg kommer att vara ansvarig för förvaltningen av Blästern 6.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare fastigheten Blästern 11 och tillsammans med
Länsförsäkringar Liv den direkt anslutande fastigheten Blästern 13. Blästern 11
och Blästern 13 omfattar cirka 55 000 kvm uthyrbar yta och har ett flertal
kunder inom medicin och forskning. 

Stockholms stads vision om att skapa en vetenskapsstad i Norra Stationsområdet,
i anslutning till Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet, utgör en stor
potential för framtiden. 

- Vi har i snart 30 år förvaltat och förädlat våra fastigheter vid Norra
Station. Genom förvärvet tar vi nästa steg och blir på ett än mer tydligt sätt
delaktig i visionen för Norra Station - ett av Sveriges största framtida
utvecklingsområde, säger Micael Averborg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg.


Stockholm 2008-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ) 


Ytterligare upplysningar lämnas av:
Micael Averborg, Affärsområdeschef Kontor. Tel: 08-615 89 51 eller 0730-26 19 07
Ingalill Berglund, CFO. Tel: 08-615 89 31 eller 0730-26 19 16

www.atriumljungberg.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på
utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt
helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på den Nordiska Börsen i
Stockholm, börsnoterat sedan 1994.

I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla
Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia
Shopping Center i Malmö. Kontorsfastigheten Glashuset vid Slussen och Ärvinge i
Kista med både bostäder, kontor och service är andra av bolagets cirka 60
fastigheter.