Gunnebo tecknar avtal för leverans av säkerhetslösningar till Swedbank till ett värde av 30 Mkr

Print
| Source: Gunnebo AB
Gunnebo tecknar avtal för leverans av säkerhetslösningar till Swedbank till ett
värde av 30 Mkr

Säkerhetskoncernen Gunnebo har via sitt dotterbolag Gunnebo Nordic AB tecknat
avtal om leverans och installation av slutna kassasystem, larm och
värdeförvaring till Swedbanks kontor runt om i Sverige till ett värde av 30 Mkr.


Säkerhetskoncernen Gunnebo har via sitt dotterbolag Gunnebo Nordic AB tecknat
avtal om leverans och installation av slutna kassasystem, larm och
värdeförvaring till Swedbanks kontor runt om i Sverige till ett värde av 30 Mkr.
Ordern, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Gunnebo Nordic och
Swedbank sedan många år tillbaka, innehåller bland annat installation av 150
slutna kassasystem, så kallade sedelrecyklers. Systemet utgörs av en
helautomatiserad maskin i kassamiljö som räknar och verifierar sedlar som
deponeras av banktjänsteman, samtidigt som den ombesörjer direkt utbetalning
till nästa kund.
Därutöver innehåller ordern installation av larm kopplade till kassasystemet,
lösningar för värdeförvaring samt ett serviceavtal.
”Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av vår kontanthantering och för att
öka säkerheten för både våra medarbetare och kunder, bland annat genom ökad
automatisering. Gunnebos produkter uppfyller de krav vi ställt vad gäller både
säkerhet och tillförlitlighet”, säger Björn Andersson, Systemansvarig inom
verksamhetsstöd på Swedbank.

”Det stärkta samarbetet mellan Gunnebo och Swedbank, i kombination med Swedbanks
snabba respons på trender inom bankvärlden, gör att vi tillsammans kan utarbeta
lösningar för en säkrare och effektivare bank”, säger Sven Boëthius, Chef för
Gunnebo Nordic.
”Det ömsesidiga förtroendet kommer att innebära fortsatt samarbete under det
kommande året med fokus på uppgradering av system som hanterar kontanter”.

Installationen har redan påbörjats och beräknas löpa fram till slutet av 2009.
Gunnebo Nordic och Swedbank för löpande diskussioner om fortsatt utveckling av
säkerheten i bankmiljö.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Sven Boëthius, Chef Gunnebo Nordic AB, tel. 031-727 79 08, mobil: 0706-23 80 55,
eller
Karin Martinsson, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28
33 39, 
eller e-post karin.martinsson@gunnebo.com 

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli, 2008 kl 09.00.


Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 7 000 miljoner kronor och
6 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank,
detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och
närvaro gör din värld säkrare.