Svolders substansvärde 2008-07-11

Print
| Source: Svolder AB
Svolders substansvärde 2008-07-11

Svolders substansvärde var oförändrat 65 kronor per aktie föregående vecka.


Svolders substansvärde fredagen den 11 juli var 65 kr per aktie. 
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag. 

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 11
procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 26
procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 kr, vilket innebär att
substansvärderabatten var 18 procent.
Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små
och medelstora företag. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.svolder.se 

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70