Den 14. juli 2008 er indre værdi kr. 77,0 pr. aktie.

Print
| Source: Small Cap Danmark A/S

Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 77,0 kr.
pr. aktie
baseret på lukkekurserne d. 11. juli 2008.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af
selskabets
aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat skat
frem til seneste
månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og estimeret skat for
perioden
siden seneste månedsopgørelse.

I beregningen er der taget hensyn til udstedte warrants ved fuld
udvanding.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på
tlf. 33 30 66 00.


Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/SJens Erik Høst
Adm. dir.