den 14. juli 2008: 83,25

Print
| Source: Access Stratego A/S
Indre værdi den 14. juli 2008: 83,25