Hemtex marknadsandel 27,5 procent januari - juni

Print
| Source: Hemtex AB
Hemtex marknadsandel 27,5 procent januari - juni

Hemtex har fortsatt en stark position som marknadsledare på den svenska
marknaden för hemtextilier. Mätt över det senaste halvåret (januari - juni 2008)
sjönk Hemtex marknadsandel till 27,5 procent, jämfört med 30,5 procent under
samma period 2007. Närmaste konkurrenter hade 12,7 respektive 9,8 procent.

Under det första halvåret 2008 minskade den totala marknaden för hemtextila
produkter med 3 procent i värde enligt siffror från
marknadsundersökningsföretaget GfK. Det är enligt GfK lägre priser som drar ner
marknaden då antalet sålda enheter ökar med 4 procent medan genomsnittspriset
sjunker hela 7 procent.

”Första halvåret av 2008 har som tidigare kunnat konstateras inletts med en svag
efterfrågan för hemtextila produkter. Detta bekräftas av rapporten från GfK och
vi ser även i det egna utfallet fortsatt tapp av marknadsandelar i nivå med
första kvartalet. Utvecklingen för vår marknadsandel skall ses mot bakgrund av
de minskade inköpsvolymer som beslutats för anpassning lagervolymer inför andra
halvåret 2008 vilket till del lett till minskat nyhetsflöde under våren”, säger
Hemtex VD, Anders Jansson och tillägger:

”Vi ser stora möjligheter att åter öka våra marknadsandelar under hösten där vår
sortimentsutveckling och ny kommunikationsstrategi är nyckeln till vår
framgång.”


Hemtex delårsrapport för perioden maj - juli 2008 publiceras onsdagen den 3
september 2008.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jansson, VD och koncernchef: 0705-50 42 87
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se 

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 207 butiker i juli 2008,
varav 145 i Sverige, 38 i Finland, 10 i Danmark, 11 i Norge, 1 i Estland och 2 i
Polen. Av butikerna är 182 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag.
Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på
hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår
till 1,6 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens
årsomsättning uppgick per den 30 april 2008 till totalt 1,5 miljarder kronor.