Atlas Copco förvärvar Industrial Power Sales, Inc.

Print
| Source: Atlas Copco AB
Atlas Copco förvärvar Industrial Power Sales, Inc.

Stockholm den 5 augusti 2008: Atlas Copco Tools and Assembly Systems LLC, USA,
förvärvar det privatägda bolaget Industrial Power Sales, Inc, USA. Förvärvet för
Atlas Copco Tools and Assembly Systems närmare sina kunder i sydöstra USA.

Industrial Power Sales är en distributör av verktyg, monteringssystem och
materialhanteringsutrustning och har representerat Atlas Copco Tools & Assembly
Systems under 28 år. Företaget har sitt huvudkontor i Raleigh, North Carolina,
och har 61 anställda.

”Förvärvet kommer att ge Atlas Copco bättre geografisk täckning, vilket gör att
vi bättre kan tillgodose både våra lokala och globala kunders behov. Dessutom
har Industrial Power Sales värdefull kunskap och stor erfarenhet som kommer att
komplettera vår egen”, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde
Industriteknik.

Företaget har varit Atlas Copcos distributör i staterna Virginia, North och
South Carolina, Tennessee, Georgia, Alabama och Mississippi. Atlas Copco Tools
and Assembly Systems Nordamerika kommer att ha totalt 250 anställda efter
förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf presschef
08 743 8060 eller 073 231 8060
Mats Rahmström, chef för affärsområdet Industriteknik
08 743 9350 eller 070 899 9350

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar
för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och
gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg
och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete
med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco
utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når
Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000
anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför
industriverktyg, monteringssystem, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och
tjänster. Man utvecklar för ökad produktivitet i applikationer inom fordons- och
flygindustrin, generell industri och underhåll, samt fordonsservice globalt. Den
huvudsakliga produktutvecklingen och tillverkningsenheterna finns i Sverige,
England och Frankrike. Mer information finns på www.atlascopco.com.