Digia Oyj:n toinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Print
| Source: Digia Oyj
multilang-release
DIGIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.8.2008 kello 9:30	                 

                                        
Digia Oyj:n toinen vuosineljännes 2008 (IFRS)                  
	 
Yhteenveto                                   

Tammi-kesäkuu                                  

- Liikevaihto 64,8 miljoonaa euroa, kasvu 24,2 prosenttia            
- Orgaaninen kasvu 17,4 prosenttia                       
- Liikevoitto 8,0 miljoonaa euroa, kasvu 49,1 prosenttia            
- Kannattavuus (EBIT-%) 12,3 prosenttia (10,2 prosenttia 1-6/2007)       
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 14,0 prosenttia (17,5 prosenttia 1-6/2007) 
- Osakekohtainen tulos 0,23 euroa, kasvu 76,9 prosenttia            

Huhti-kesäkuu                                  

- Liikevaihto 33,1 miljoonaa euroa, kasvu 27,9 prosenttia            
- Orgaaninen kasvu 20,5 prosenttia                       
- Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, kasvu 51,5 prosenttia            
- Kannattavuus (EBIT-%) 11,3 prosenttia (9,5 prosenttia 4-6/2007)        
- Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 14,9 prosenttia (17,3 prosenttia 4-6/2007) 
- Osakekohtainen tulos 0,11 euroa, kasvu 83,3 prosenttia            


- Vuodelle 2008 Digian päätavoitteina on edelleen jatkaa voimakasta orgaanista 
kasvua ja samalla pitää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteessa on huomioitu 
lomakauden heikentävä vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon ja   
kannattavuuteen. Digia arvioi yhtiön orgaanisen kasvun olevan toisella     
vuosipuoliskolla edelleen selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa.        


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT                         

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 4-6/20 | 4-6/20 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos |  2007 |
|        |   08 |   07 |  s% |   08 |   07 |   % |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 33 133 | 25 903 | 28 % | 64 812 | 52 182 |  24 % |  105 |
|        |    |    |    |    |    |    |  839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 3 739 | 2 468 | 51 % | 7 966 | 5 344 |  49 % | 11 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa  |  11 % |  10 % |     |  12 % |  10 % |     |  10 % |
| liikevaihtoon |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 2 286 | 1 269 | 80 % | 4 757 | 2 670 |  78 % | 5 871 |
| voitto     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa  |  7 % |  5 % |     |  7 % |  5 % |     |  6 % |
| liikevaihtoon |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman  |  13 % |  8 % |     |  14 % |  8 % |     |  9 % |
| tuotto, %   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun   |  12 % |  9 % |     |  13 % |  9 % |     |  9 % |
| pääoman    |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotto, %   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 56 623 | 56 416 |  0 % | 56 623 | 56 416 |  0 % | 56 413 |
| vieras pääoma |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat   | 15 942 | 12 843 | 24 % | 15 942 | 12 843 |  24 % | 11 739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantu |  58 % |  68 % |     |  58 % |  68 % |     |  65 % |
| misaste, %   |    |    |    |    |    |    |    |
| (Net Gearing) |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas |  45 % |  44 % |     |  45 % |  44 % |     |  47 % |
| te, %     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  |  0,11 |  0,06 | 83 % |  0,23 |  0,13 |  77 % |  0,29 |
| eur      |    |    |    |    |    |    |    |
| ,laimentamaton |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  |  0,11 |  0,06 | 83 % |  0,23 |  0,13 |  77 % |  0,29 |
| eur      |    |    |    |    |    |    |    |
| ,laimennettu  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA                        

Digian ensimmäinen vuosipuolisko toteutui kokonaisuutena erinomaisesti.     
Orgaanisen kasvun voimistaminen oli keskeisenä tavoitteena, ja siinä yhtiö   
onnistui toisella vuosineljänneksellä ensimmäisen neljänneksen tavoin      
erinomaisesti. Myös toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani merkittävästi  
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.               

Markkinatilanne yhtiön päätoimialoilla jatkui toisella vuosineljänneksellä   
edelleen hyvänä, mutta epävarmuus maailmantalouden kehityksessä ja sen     
vaikutuksessa Digian asiakkaiden investointihalukkuuteen jatkuu edelleen.    
Kasvaneet henkilöstökustannukset lisäsivät painetta kannattavuudelle jo toiselle
vuosineljännekselle ja kustannuspaine pysyy jatkossakin vahvana. Henkilöstön  
vaihtuvuus väheni toisella vuosineljänneksellä, mutta on edelleen korkealla   
tasolla. Digia on kuitenkin onnistunut hyvin rekrytoinnissa, joka on orgaanisen 
kasvun edellytyksenä.                              

Nokia, Sony Ericsson, Motorola ja NTT DOCOMO julkistivat 24.6.2008 aikeensa   
yhdistää Symbian OS -käyttöjärjestelmä, S60, UIQ ja MOAP(S) yhdeksi avoimeksi  
matkaviestimien ohjelmistoalustaksi. Digia arvioi, että julkistettu hanke luo  
uusia liiketoimintamahdollisuuksia Digian kaltaiselle itsenäiselle       
älypuhelinosaajalle. Hankkeen myötä useammat laitevalmistajat voivat kehittää  
älypuhelimia Symbian-alustalle, jossa he voivat hyödyntää Digian syvää osaamista
älypuhelinten rakentamisessa.                          

Digia on toteuttanut kansainvälistymisstrategiaansa harkitusti ja        
määrätietoisesti. Kiinan yksikön perustaminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja   
ensimmäiset asiakashankkeet aloitetaan kolmannella vuosineljänneksellä. Myös  
Ruotsin ja Venäjän liiketoiminnot ovat onnistuneet odotusten mukaisesti.    

Telekommunikaatio                                

Katsauskauden aikana asiakassuhteet kehittyivät suotuisasti ja         
tuotantokapasiteetti oli tehokkaassa käytössä. Asiakastyytyväisyys on hyvällä  
tasolla. Tilapäisesti kysyntätilanne on hieman heikentynyt verrattuna toisen  
vuosineljänneksen tilanteeseen, mutta on edelleen parempi kuin viime vuonna   
vastaavaan aikaan.                               

Toimituskykyä on edelleen vahvistettu merkittävästi jatkamalla edellisen    
tilikauden aikana aloitettua voimakasta rekrytointia. Rekrytointi on painottunut
edullisemman kustannustason maihin.                       

Huhtikuussa Digia avasi kehitysyksikön Chengdussa Kiinassa. Kiina tarjoaa    
ohjelmistotuotannolle erittäin suotuisat ja voimakkaasti kehittyvät olosuhteet, 
esimerkiksi koulutuksen ja infrastruktuurin näkökulmasta. Chengdu on erityisen 
voimakkaasti kehittyvä alue ja myös Digian asiakkaat sekä yhteistyökumppanit  
ovat sijoittaneet toimintojaan Chengdun alueelle. Operaatioiden käynnistäminen 
Chengdussa aiheuttaa Digialle kuluja vuoden 2008 aikana, jotka on huomioitu   
yhtiön tavoiteasetannassa ja arvioissa yhtiön taloudellisesta kehityksestä.   

Symbian-käyttöjärjestelmän vapauttaminen vapaaseen kehitykseen luo pitkällä   
aikavälillä mielenkiintoisia mahdollisuuksia Digian liiketoiminnan       
kehittämiseksi.                                 

Finanssi ja Palvelut                              

Toisella vuosineljänneksellä Finanssi ja Palvelut -sektorin liiketoiminta kasvoi
mutta kannattavuus laski suhteessa vertailujaksoon. Kannattavuuteen vaikuttivat 
heikentävästi projektien päättymiset ja niitä korvaavien uusien merkittävien  
hankkeiden käynnistymisten viivästymiset sekä kiinteähintaisessa hankkeessa   
tehty varaus. Divisioonan laskutusasteet paranivat kohti katsausjakson loppua. 

Julkisen sektorin kysyntätilanne on pysynyt hyvänä. Finanssi-liiketoiminnan   
alueella kysyntätilanne on ollut kohtuullisen hyvä huolimatta alan yleisestä  
epävarmuudesta.                                 

Teollisuus ja Kauppa                              

Toiminnanohjaus -liiketoiminnassa Digia käynnisti kaupan alueelle ja erityisesti
erikoistavarakauppaan suunnatun kehityshankkeen ja on solminut uusia      
toimitussopimuksia tukkukaupan ja teollisuuden asiakkaille. Digian laajentuminen
toiminnanohjausjärjestelmien toimittajana myös julkissektorille on edennyt   
suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuussa solmittiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
sairaanhoitopiirejä palvelevan Medbit Oy:n kanssa sopimus materiaali- ja    
hankintatoimen kokonaisjärjestelmän toimittamisesta.              

Integraatioratkaisujen osalta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui    
positiivisesti. Toiminta nykyisissä avainasiakkuuksissa on laajentunut sisältäen
liiketoimintaprosessien mallintamiseen, palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin ja  
tekniseen integraatioon liittyviä palveluja. Myyntiin tehtyjen panostusten   
uskotaan vaikuttavan myönteisesti uusien asiakkuuksien kehittymiseen.      

Uudet asiakkuudet sähköisen liiketoiminnan alueella ovat mahdollistaneet    
odotusten mukaisen kasvun.                           

Markkinoiden kysyntä kaupan ja teollisuuden alalla on ollut toisella      
vuosineljänneksellä tyydyttävä, mutta maailmantalouden kehitys luo epävarmuutta 
syksylle, mikä saattaa heijastua toiminnanohjausmarkkinoihin.          
                                        

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           

Digian lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin  
muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla, osaavan henkilöstön saatavuuteen ja
kustannuksiin, henkilöstövaihtuvuuteen sekä yleisen taloudellisen epävarmuuden 
vaikutuksiin Digian asiakkaiden investointipäätöksiin. Lisäksi         
asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projekteihin ja niiden kannattavuuteen
liittyen kasvavat. Digian riskienhallintaa on tarkemmin kuvattu yhtiön     
vuosikertomuksessa sekä internet-sivuilla.                   

VUODEN 2008 NÄKYMÄT JA YHTIÖN TAVOITTEET                    

Vuodelle 2008 Digian päätavoitteina on edelleen jatkaa voimakasta orgaanista  
kasvua ja samalla pitää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteessa on huomioitu 
lomakauden heikentävä vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon ja   
kannattavuuteen. Digia arvioi yhtiön orgaanisen kasvun olevan toisella     
vuosipuoliskolla edelleen selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa.        

Yhtiön johdon fokus on asiakkaissa, henkilöstössä ja toiminnan edelleen     
kansainvälistämisessä. Tärkeimpinä lähiajan tavoitteista ovat yhtiön orgaaninen 
kasvu, palveluvalikoiman kehittäminen ja asiakkuuksien syventäminen sekä    
henkilöstötyytyväisyyden edelleen kehittäminen. Toimintaa pyritään jatkuvasti  
tehostamaan ja pitämään kiinni tarkasta kulukurista.              

Pitkällä aikavälillä Digia pyrkii keskittymään ensisijaisesti orgaanisen kasvun 
voimistamiseen. Yhtiö luopui toisen vuosineljänneksen aikana 9.11.2006     
julkistetusta revolving credit -luottovarauksesta, joka oli tarkoitettu     
yritysostojen rahoittamiseen. Varauksesta luopumalla Digia säästää vuositasolla 
yli satatuhatta euroa. Yhtiö voi edelleen tehdä strategisesti tärkeitä     
yritysostoja, mutta päämääränä ei enää ole aiemmin julkistetun 200 miljoonan  
euron liikevaihtotavoitetason saavuttaminen jo vuonna 2010. Sen sijaan Digian  
fokus on nykyisiin kompetensseihin ja tuotteisiin liittyvän liiketoiminnan   
orgaanisessa kehittämisessä tavoitteena kannattavuuden, osakekohtaisen tuloksen 
ja taserakenteen parantaminen.                         

Toiminnan tehostamiseksi Digia on aloittanut organisaation uudistamisprojektin, 
jonka myötä yhtiön myynti, tuote- ja palveluvalikoima sekä kompetenssit     
yhdistetään. Konsernin myyntiä ja markkinointia johtaa Antti Lastunen, joka on 
nimitetty myös konsernin johtoryhmän jäseneksi. Lastunen aloitti yhtiössä    
16.6.2008 ja hän on tullut Digiaan SAP Finland Oy:n palveluksesta. Samoin yhtiön
tuote- ja palveluvalikoimaa ja sen kehitystä kuten myös kompetensseja johdetaan 
keskitetysti. Digia arvioi, että organisaation valmistelutyö saadaan päätökseen 
syyskuun loppuun mennessä. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on edelleen   
tehostaa yhtiön resurssien käyttöä, nostaa laskutusastetta ja parantaa siten  
yhtiön kannattavuutta.                             

LIIKEVAIHTO                                   

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2008 oli 64,8 miljoonaa euroa  
kasvaen 24,2 prosenttia (1-6/2007 52,2 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy 
14.1.2008 hankitun tytäryhtiön Sunrise Resources Oy:n sekä 31.8.2007 hankitun  
Capital C AB:n liikevaihtoa yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.            

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 32,4 miljoonaa 
euroa kasvaen 36,2 prosenttia (1-6/2007 23,8 miljoonaa euroa). Finanssi     
ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 17,2 miljoonaa euroa
kasvaen 26,7 prosenttia (1-6/2007 13,6 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa  
-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 15,2 miljoonaa euroa kasvaen 2,6
prosenttia (1-6/2007 14,8 miljoonaa euroa).                   

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 9,1   
miljoonaa euroa (1-6/2007 9,1 miljoonaa euroa) vastaten 14,0 prosenttia     
(1-6/2007 17,5 prosenttia).                           

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 13,2   
prosenttia (1-6/2007 9,1 prosenttia).                      

Digia-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 33,1 miljoonaa   
euroa kasvaen 27,9 prosenttia (4-6/2007 25,9 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon  
sisältyy 14.1.2008 hankitun tytäryhtiön Sunrise Resources Oy:n sekä 31.8.2007  
hankitun Capital C AB:n liikevaihtoa yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.       

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli  
16,5 miljoonaa euroa kasvaen 37,3 prosenttia (4-6/2007 12,0 miljoonaa euroa).  
Finanssi                                    
ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 8,6 miljoonaa euroa 
kasvaen 28,3 prosenttia (4-6/2007 6,7 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa  
-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 8,0 miljoonaa euroa kasvaen 11,7
prosenttia (4-6/2007 7,2 miljoonaa euroa).                   

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä 
oli 4,9 miljoonaa euroa (4-6/2007 4,5 miljoonaa euroa) vastaten 14,9 prosenttia 
(4-6/2007 17,3 prosenttia).                           

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä 
oli 11,9 prosenttia (4-6/2007 9,2 prosenttia).                 


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS                       

Digia-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 8,0 miljoonaa euroa,   
jossa oli kasvua 49,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan     
ajankohtaan (1-6/2007 5,3 miljoonaa euroa). Liikevoittoon sisältyy Sunrise   
Resources Oy:n sekä Capital C AB:n liikevoittoa yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.  
Kannattavuus (EBIT-%) oli 12,3 prosenttia (1-6/2007 10,2 prosenttia).      

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto katsauskaudella oli 5,6 miljoonaa  
euroa kasvaen 95,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
(1-6/2007 2,9 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli 17,3 prosenttia (1-6/2007  
12,1 prosenttia). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli 0,7   
miljoonaa euroa kasvaen 37,8 prosenttia (1-6/2007 0,5 miljoonaa euroa) ja    
kannattavuus oli 4,1 prosenttia (1-6/2007 3,8 prosenttia). Teollisuus ja Kauppa 
-liiketoiminnan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa laskien 16,5 prosenttia   
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-6/2007 2,0 miljoonaa   
euroa) ja kannattavuus oli 10,8 prosenttia (1-6/2007 13,2 prosenttia).     

Konsernin liikevoitto (EBIT) toisella vuosineljänneksellä oli 3,7 miljoonaa   
euroa, jossa oli kasvua 51,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (4-6/2007 2,5 miljoonaa euroa). Liikevoittoon sisältyy Sunrise   
Resources Oy:n sekä Capital C AB:n liikevoittoa yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.  
Kannattavuus (EBIT-%) oli 11,3 prosenttia (4-6/2007 9,5 prosenttia).      

Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 2,5
miljoonaa euroa kasvaen 76,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan (4-6/2007 1,4 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli 15,3 prosenttia 
(4-6/2007 12,0 prosenttia). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli
0,1 miljoonaa euroa laskien 60,1 prosenttia (4-6/2007 0,4 miljoonaa euroa) ja  
kannattavuus oli 1,7 prosenttia (4-6/2007 5,5 prosenttia). Teollisuus ja Kauppa 
-liiketoiminnan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa kasvaen 60,2 prosenttia   
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (4-6/2007 0,7 miljoonaa   
euroa) ja kannattavuus oli 13,3 prosenttia (4-6/2007 9,2 prosenttia).      

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 6,4 miljoonaa euroa kasvaen  
68,8 prosenttia (1-6/2007 3,8 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 4,8
miljoonaa euroa kasvaen 78,2 prosenttia (1-6/2007 2,7 miljoonaa euroa).     

Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,23 euroa kasvaen 76,9   
prosenttia (1-6/2007 0,13 euroa). Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos 
oli 0,11 euroa (4-6/07 0,06 euroa).                       

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 1,5 miljoonaa euroa     
(1-6/2007 1,5 miljoonaa euroa).                         


RAHOITUS JA INVESTOINNIT                            

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 157,9 miljoonaa   
euroa (12/2007 149,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 45,0 prosenttia  
(12/2007 46,5 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli
58,3 prosenttia (12/2007 65,1 prosenttia). Konsernin likvidit varat       
katsauskauden lopussa olivat 15,9 miljoonaa euroa (12/2007 11,7 miljoonaa    
euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 56,6 miljoonaa euroa korollista  
vierasta pääomaa (12/2007 56,4 miljoonaa euroa).                

Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti    
liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen  
vaikutusaika on rajaton.                            

Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille   
katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa:            --------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUROA  | Yksilöid |  Poistot |  Liikearvo |   Muut | Testattava |
|        |    yt | katsauskau |       |   erät |    arvo |
|        | aineetto | den aikana |       |     |  yhteensä |
|        |   mat |      |       |     |       |
|        | hyödykke |      |       |     |       |
|        |   et |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunika |  8 187 |    606 |   49 546 |  5 566 |   63 299 |
| atio     |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja  |  2 015 |    152 |   13 692 |  2 790 |   18 498 |
| Palvelut   |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja |  3 193 |    292 |   26 410 |  2 465 |   32 069 |
| Kauppa    |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia     |  13 395 |   1 050 |   89 649 |  10 822 |   113 866 |
| -konserni   |     |      |       |     |       |
| yhteensä   |     |      |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------Nykyarvot on määritelty perustuen toteutuneeseen liikevoittoon ja viiden vuoden 
ennusteisiin liiketoiminta-alueittain, joissa kasvu vaihtelee 3-5 prosentin   
välillä ja liikevoitto 10-12 prosentin välillä.                 

Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat    
tasaisen kolmen prosentin liikevaihdon kasvuarviota käyttäen ja liikevoiton on 
arvioitu olevan 10 prosenttia liikevaihdosta. Diskonttokorot on määritelty   
toimialan yleinen riskitaso huomioiden ja ne vastaavat 11 prosentin vuotuista  
korkoa.                                     

Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä rahavirtojen     
nykyarvoja laskettaessa. Telekommunikaatio -liiketoiminnan liikearvon määrä   
edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä noin kahden    
prosentin vuotuista kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen poistoja    
aineettomista hyödykkeistä. Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikearvon   
määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua
ja kuuden prosentin kannattavuutta ennen poistoja aineettomista hyödykkeistä.  
Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkällä    
aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja 
yhdeksän prosentin kannattavuutta ennen poistoja aineettomista hyödykkeistä.  

Katsauskaudella minkään laskelmissa käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen  
muutos kohtuullisesti arvioituna ei kuitenkaan johtaisi siihen tilanteeseen,  
jossa segmentin kirjanpitoarvo ylittäisi siitä kerrytettävissä olevan      
rahamäärän. Siten tarvetta arvonalentumiskirjauksille ei yhtiön johdon     
käsityksen mukaan ole.                             

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 11,1 miljoonaa euroa   
positiivinen (1-6/2007 4,3 miljoonaa euroa positiivinen), investointien     
rahavirta 4,1 miljoonaa euroa negatiivinen (1-6/2007 1,2 miljoonaa euroa    
negatiivinen)sekä rahoituksen rahavirta 2,9 miljoonaa euroa negatiivinen    
(1-6/2007 1,8 miljoonaa euroa negatiivinen). Investointien rahavirtaan vaikutti 
negatiivisesti Sunrise Resources Oy:n hankinta, jonka vaikutus oli - 2,8    
miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti omien    
osakkeiden hankinta, jonka vaikutus oli -0,8 miljoonaa euroa sekä osingonmaksu, 
jonka vaikutus oli -2,0 miljoonaa euroa.                    

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 1,3  
miljoonaa euroa (1-6/2007 1,0 miljoonaa euroa). Aineellisten          
käyttöomaisuus-hyödykkeiden hankinnat katsauskaudella olivat 1,0 miljoonaa euroa
(1-6/2007 0,6 miljoonaa euroa).                         

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 13,1 prosenttia (12/2007 9,4
prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,8 prosenttia (12/2007 8,9     
prosenttia).                                  


HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO                          

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 335, jossa kasvua oli 180 henkilöä
eli 15,6 prosenttia verrattuna tilikauden 2007 loppuun (2007: 1 155 henkilöä). 
Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 284, jossa kasvua oli 168 henkilöä
eli 15,1 prosenttia verrattuna tilikauteen 2007 (2007: 1 116).         

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa:         

--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaatio                       |     54 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja Palvelut                     |     23 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja Kauppa                     |     19 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinto ja johto                       |     4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 91 henkilöä (2007: 26   
henkilöä).                                   

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11. maaliskuuta 2008 valittiin hallitukseen Pekka
Sivonen, Pertti Kyttälä, Kari Karvinen, Harri Koponen ja Martti Mehtälä. Pekka 
Sivonen valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen päätoimiseksi      
puheenjohtajaksi, jonka vastuulla on osakeyhtiölain mukaisten tehtävien lisäksi 
erillisen yhtiön ja Sivosen välisen toimisopimuksen ehdoin konsernin      
strategiaan, strategisiin kumppanuuksiin, pääomamarkkinoihin ja viestintään   
liittyviä tehtäviä. Huhtikuun alusta 2008 Sivonen siirtyi hallituksen      
osa-aikaiseksi puheenjohtajaksi elokuun loppuun asti, jolloin edellä mainitut  
operatiiviset tehtävät siirtyivät toimitusjohtajan vastuulle. Hallitukseen   
valittu Harri Koponen on 4.8.2008 pyytänyt eroa Digia Oyj:n hallituksen     
jäsenyydestä tultuaan valituksi Tele2-operaattorin toimitusjohtajaksi.     

Yhtiön toimitusjohtaja on Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.       

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy       
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.             

Liiketoimet lähipiirin kanssa                          

Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin 
johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla ei ollut katsauskaudella
olennaisia liiketoimia.                             


KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE                        

Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä    
toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja  
Ruotsissa toimiva Capital C AB (100%), Eestissä toimiva Digia Estonia Oü (100%) 
sekä Sunrise Resources Oy, jolla on Venäjällä toiminnallinen tytäryhtiö OOO   
Sunrise-r Spb (100%). Lisäksi Digia Finland Oy:llä on kokonaan omistetut    
toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Service Oy (100%) ja Digia Financial Software 
Oy (100%). Digia Service Oy on tarkoitus sulauttaa Digia Finland Oy:öön vuoden 
2009 aikana.                                  


YHTIÖKOKOUKSET                                 

Varsinainen yhtiökokous 11.3.2008                        

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11. maaliskuuta 2008.       
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2007 tilinpäätös, myönnettiin     
tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 
vuoden 2007 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön   
hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön    
toiminimen Digia Oyj:ksi ja valitsi yhtiölle uuden tilintarkastajan. Yhtiökokous
myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet:                    

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien   
antamisesta                                   

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta  
osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta  
seuraavin ehdoin:                                
- Valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja       
liiketoiminta-kauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja
rahoittamiseksi;                                
- Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien tai yhtiön hallussa   
olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että 
annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000      
kappaletta;                                   
- Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX     
Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä    
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi;                   
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista 
ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja              
- Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antamat valtuutukset ja on voimassa 
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.          

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
seuraavin ehdoin:                                
- Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia yhtiön pääomarakenteen   
kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, 
yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen     
toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai  
mitätöitäviksi;                                 
- Osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään  
2.000.000 kappaletta;                              
- Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan osana 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä;     
- Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa  
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;         
- Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden  
hankinta alentaa siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja;   
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista
ehdoista; ja                                  
- Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa 
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.          

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen kokouksessaan 11.3.2008 jatkaa omien   
osakkeiden hankintaa 13.2.2008 julkistetuin ehdoin yhtiökokouksen antamien   
valtuuksien mukaisesti.                             OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                             

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20.853.645 osaketta.     

Digialla oli 30.6.2008 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 3.251    
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:             

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja               |  Osuus osakkeista ja äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pekka Sivonen                |            24,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kari Karvinen                |             7,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matti Savolainen               |             6,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto     |             3,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   |             3,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj /          |             3,6 % |
| Hallintarekisteröity             |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Veikko Laine Oy               |             2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nordea Pankki Suomi Oyj           |             2,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jorma Kylätien kuolinpesä          |             2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Evli Pankki Oyj               |             1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 30.6.2008           


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä        |       Osuus | Osuus osakkeista ja |
|                  |   omistuksista |       äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 - 100              |      21,7 % |        0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 101 - 1.000            |      51,3 % |        3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.001 - 10.000           |      23,4 % |       10,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10.001 - 100.000          |       2,8 % |       12,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 100.001 - 1.000.000        |       0,7 % |       34,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000.001 - 3.000.000       |       0,1 % |       38,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Osakkeenomistuksen sektorijakauma 30.6.2008                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       Osuus |  Osuus osakkeista |
|                  |   omistuksista |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritykset             |      6,2 % |       12,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja vakuutus        |       0,5 % |       15,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Julkisyhteisöt           |       0,1 % |        3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voittoa tavoittelemattomat     |       0,4 % |        0,4 % |
| yhteisöt              |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kotitaloudet            |      92,3 % |       67,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat              |       0,5 % |        1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA                

Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä    
Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on   
DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 2,55 euroa ja ylin 3,30   
euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä        
kaupankäyntipäivänä oli 2,96 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,04  
euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 61.726.789 euroa.   

Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei tullut uusia liputusilmoituksia.     

OPTIO-OHJELMAT                                 

Digia Oyj:n optio-ohjelmista voimassa on tällä hetkellä optio-ohjelma 2003D,  
jonka perusteella voidaan merkitä enintään 150.000 Digian osaketta, ja     
optio-ohjelma 2005A-C, jonka perusteella voidaan merkitä enintään 900.000 Digian
osaketta.                                    

Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 30.6.2008 jäljellä   
yhteensä 1.050.000 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien    
osakkeiden osuus on enintään 4,79 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista  
optio-oikeuksista Digian hallussa oli 30.6.2008 vielä 534.082 kappaletta. Ulos 
jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 30.6.2008 enimmillään 2,41 %. 


Helsingissä 5. elokuuta 2008                          


Digia Oyj                                    


Hallitus                                    


VIESTINTÄ                                    

Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja    
lehdistölle pidetään tiistaina 5.8.2008 klo 11.00 World Trade Centerin Marski  
-kabinetissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tervetuloa.      


LISÄTIETOJA                                   

toimitusjohtaja Juha Varelius,                         
gsm +358 400 855849, sähköposti: juha.varelius@digia.com            


Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla    
www.digia.fi sijoittajat-osiossa klo 11.00 alkaen.               


JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITTEENÄ                                    
Konsernin tuloslaskelma                             
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma oman pääoman muutoksista                        
Osavuosikatsauksen liitetiedot                         


Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen standardia IAS 34.   
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat.              KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA                       

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 4-6/2 | 4-6/2 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/200 | Muutos |  2007 |
|        |  008 |  007 |  s% |   08 |    7 |   % |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  33 |  25 | 28 % |   64 |   52 |  24 % |   105 |
|        | 133,1 | 903,1 |    | 811,6 |  182,0 |    |  839,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |  4,0 | 80,3 | -95 % |  9,3 |  203,7 | -95 % |  211,6 |
| muut tuotot  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja |  -3 |  -1 | 86 % |   -6 |   -3 |  66 % |   -8 |
| palvelut    | 271,2 | 755,9 |    | 093,7 |  678,2 |    |  363,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   |  -1 |  -1 |  0 % |   -2 |   -2 |  0 % |   -4 |
| arvonalentumis | 159,4 | 159,6 |    | 436,2 |  429,7 |    |  893,5 |
| et       |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |  -24 |  -20 | 21 % |  -48 |   -40 |  18 % |   -81 |
| liiketoiminnan | 967,9 | 599,8 |    | 324,8 |  933,6 |    |  713,9 |
| kulut     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |   3 |   2 | 51 % |   7 | 5 344,3 |  49 % |   11 |
|        | 738,6 | 468,0 |    | 966,2 |     |    |  080,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -721, | -733, | -2 % |   -1 |   -1 |  0 % |   -3 |
| (netto)    |   4 |   8 |    | 518,5 |  524,2 |    |  182,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  |   3 |   1 | 74 % |   6 | 3 820,1 |  69 % | 7 897,6 |
| veroja     | 017,2 | 734,3 |    | 447,7 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   | -731, | -465, | 57 % |   -1 |   -1 |  47 % |   -2 |
|        |   6 |   8 |    | 690,2 |  149,9 |    |  026,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |   2 |   1 | 80 % |   4 | 2 670,2 |  78 % | 5 871,2 |
| voitto     | 285,6 | 268,6 |    | 757,5 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen: |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |   2 |   1 | 80 % |   4 | 2 670,2 |  78 % | 5 871,2 |
| osakkaille   | 285,6 | 268,6 |    | 757,5 |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |  0,0 |  0,0 |     |  0,0 |   0,0 |     |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |     |     |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,11 | 0,06 | 83 % |  0,23 |  0,13 |  77 % |  0,29 |
| EUR      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | 0,11 | 0,06 | 83 % |  0,23 |  0,13 |  77 % |  0,29 |
| laimennettu,  |    |    |    |    |     |    |     |
| EUR      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE, 1000 EUROA                            

--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           |   30.6.2008 |   31.12.2007 |    Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  |   104 570,4 |   102 107,6 |      2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet  |    2 989,5 |    2 935,5 |      2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset        |     655,4 |     660,3 |      -1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen      |    2 022,3 |    2 312,0 |     -13 % |
| verosaaminen       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |   110 237,5 |   108 015,4 |      2 % |
| yhteensä         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset  |    31 713,9 |    29 889,0 |      6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |    5 203,0 |    5 180,4 |      0 % |
| rahoitusvarat       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |    10 738,8 |    6 558,4 |      64 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |    47 655,7 |    41 627,8 |      14 % |
| yhteensä         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      |   157 893,2 |   149 643,2 |      6 % |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |   30.06.2008 |  31.12.2007 |    Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |    2 085,4 |    2 085,4 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto      |    7 899,5 |    7 892,5 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu rahasto        |    5 203,8 |    5 203,8 |      0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman   |    35 069,1 |   38 110,6 |      -8 % |
| pääoman rahasto      |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero         |     -11,6 |     -11,8 |      -2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |    14 801,9 |    9 450,3 |      57 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto     |    4 757,5 |    5 871,2 |     -19 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |    69 805,7 |   68 602,0 |      2 % |
| kuuluva oma pääoma     |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus      |      0,0 |      0,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |    69 805,7 |   68 602,0 |      2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset, korolliset |    55 794,5 |   55 646,7 |      0 % |
| velat           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat  |    3 406,2 |    3 442,4 |      -1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |    59 200,6 |   59 089,1 |      0 % |
| yhteensä          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset, korolliset |     828,7 |     766,3 |      8 % |
| velat           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat  |    28 058,2 |   21 185,8 |      32 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |    28 886,9 |   21 952,1 |      32 % |
| yhteensä          |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä       |    88 087,5 |   81 041,2 |      9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat    |   157 893,2 |   149 643,2 |      6 % |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta:    | 1.1.2008 - |  1.1.2007 - |  1.1.2007 - |
|                 |  30.6.2008 |  30.6.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |    4 757 |    2 670 |     5 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden tulokseen  |    5 660 |    5 206 |    10 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos      |    2 684 |    -1 270 |    -4 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot         |   -1 621 |    -1 427 |    -3 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot          |     180 |      90 |      250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot         |    -517 |     -956 |    -2 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta    |   11 143 |    4 312 |     6 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta:    |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja  |   -1 280 |    -1 008 |    -1 979 |
| aineettomiin hyödykkeisiin   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien  |      0 |       |       - |
| hyödykkeiden luovutustulot   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat       |   -2 803 |     -209 |    -2 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista      |      - |      - |       - |
| sijoituksista          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista |      - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |   -4 083 |    -1 217 |    -4 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta:     |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti      |      7 |      17 |     1 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta    |    -790 |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen      |      - |      - |     -971 |
| osakepalkkiojärjestelmän    |       |       |        |
| rahoittaminen          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen     |     -33 |      - |       - |
| lyhennykset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen     |      - |     -150 |     -252 |
| lyhennykset           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhtyaikaisten lainojen nostot |      - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot |      - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu     |   -2 041 |    -1 625 |    -1 625 |
| voitonjako           |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |   -2 858 |    -1 758 |    -1 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |    4 203 |    1 337 |      234 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa   |   11 739 |    11 506 |    11 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon muutokset     |      - |      - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |    4 203 |    1 337 |      234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa  |   15 942 |    12 842 |    11 739 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA                  

--------------------------------------------------------------------------------
|      |  a |  b |   c |   d |   e |   f |   g |   h |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  2 |  6 |  44 |   0 |   0 | 9 305 |  114 | 63 119 |
| 1.1.2007  | 031 | 729 |  939 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| olevat   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sijoitukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t:     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot   |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| /tappiot  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| käypään  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvoon   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvostukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sta    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |  103 |    |  103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 |  103 |   0 |  103 |
| pääomaan  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| erät    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |    |    |    | 2 670 |   0 | 2 670 |
| voitto   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 | 2 773 |   0 | 2 773 |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääom |  0 |  17 |    |    |    |    |    |   17 |
| an korotus |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |    |    |    |  - 1 |    | -1 625 |
| o     |   |   |    |    |    |  625 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |   25 |  -114 |  -89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA |  2 |  6 |  44 |   0 |   0 | 10 479 |   0 | 64 196 |
| 30.6.2007 | 031 | 746 |  939 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|      |  a |  b |   c |   d |   e |   f |   g |   h |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  2 |  7 |  43 |  -12 |   0 | 15 321 |   0 | 68 602 |
| 1.1.2008  | 085 | 893 |  314 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| olevat   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sijoitukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t:     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitot   |   |   |    |    |    |    |    |   0 |
| /tappiot  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| käypään  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvoon   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| arvostukse |   |   |    |    |    |    |    |    |
| sta    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
| pääomaan  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| erät    |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |   |   |    |    |    | 4 757 |   0 | 4 757 |
| voitto   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| kaudella  |  0 |  0 |   0 |   0 |   0 | 4 757 |   0 | 4 757 |
| kirjatut  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| tuotot ja |   |   |    |    |    |    |    |    |
| kulut   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääom |   |  7 |    |    |    |    |    |   7 |
| an korotus |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |  -2 |    |    |    |    | -2 041 |
| o     |   |   |  041 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |   |   |  -1 |    |    |  210 |    |  -789 |
| osakkeiden |   |   |  000 |    |    |    |    |    |
| lunastus-r |   |   |    |    |    |    |    |    |
| ahasto   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omana   |   |   |    |    |    |  -730 |    |  -730 |
| pääomana  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| suoritetta |   |   |    |    |    |    |    |    |
| vat    |   |   |    |    |    |    |    |    |
| osake-peru |   |   |    |    |    |    |    |    |
| steiset  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| liiketoime |   |   |    |    |    |    |    |    |
| t     |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |   |   |    |   0 |    |    |    |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA |  2 |  7 |  40 |  -12 |   0 | 19 559 |   0 | 69 806 |
| 30.6.2008 | 085 | 899 |  273 |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


a = osakepääoma                                 
b = ylikurssirahasto                              
c = muu rahasto ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto            
d = muuntoerot                                 
e = arvonmuutos rahasto                             
f = kertyneet voittovarat                            
g = vähemmistöosuus                               
h = oma pääoma yhteensä                             OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:                     
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja         
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.           

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankittu tytäryhtiö Sunrise Resources Oy on  
yhdistetty konsernitilinpäätökseen 1.1.2008 alkaen.               


Liiketoiminnan kausiluonteisuus:                        
Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä 
lomakaudet.                                   


Maksetut osingot:                                
Yhtiökokouksen 11.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,10 euroa   
osakkeelle eli yhteensä 2.041.426,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 25.3.2008.  


Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:                 
Katsauskauden jälkeen ei ole olennaisia tapahtumia.               


Segmentti-informaatio:                             

                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO,  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/200 | Muutos | 1-12/20 |
| 1000 euroa   |  008 |  007 |  s % |   08 |    7 |   % |   07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaa |  16 |  12 | 37 % | 32 446 | 23 823 |  36 % | 47 963 |
| tio      |  513 |  025 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja  | 8 611 | 6 710 | 28 % | 17 198 | 13 572 |  27 % | 29 298 |
| palvelut    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja | 8 008 | 7 168 | 12 % | 15 166 | 14 787 |  3 % | 28 578 |
| kauppa     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia     |  33 |  25 | 28 % | 64 812 | 52 182 |  24 % | 105 839 |
| -konserni   |  133 |  903 |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO,  | 4-6/2 | 4-6/2 | Muuto | 1-6/20 | 1-6/20 | Muutos | 1-12/20 |
| 1000 euroa   |  008 |  007 |  s % |   08 |   07 |   % |   07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Telekommunikaat | 2 530 | 1 437 | 76 % | 5 624 | 2 876 |  96 % |  5 671 |
| io       |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finanssi ja   |  147 |  368 | -60 % |  707 |  513 |  38 % |  2 617 |
| palvelut    |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus ja  | 1 062 |  663 | 60 % | 1 633 | 1 955 | -16 % |  3 511 |
| kauppa     |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset |     |     |     |     |     |     |  -719 |
| erät      |    |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Digia -konserni | 3 739 | 2 468 | 51 % | 7 966 | 5 344 |  49 % | 11 080 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hankitut liiketoiminnot:                            

Digia Oyj hankki 14.1.2008 Sunrise Resources Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta 
oli 3,6 miljoonaa euroa ja se toteutettiin käteiskauppana, joka rahoitettiin  
konsernin käteisvaroilla. Peruskauppahinnan lisäksi myyjät ovat oikeutettuja  
lisäkauppahintaan, mikäli yhtiön tavoitteet vuodelle 2008 saavutetaan.     
Lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,6 miljoonaa euroa, joka voidaan Digian  
valinnan mukaisesti maksaa joko käteisenä tai Digian osakkeina. Hankinnan    
yhteydessä syntyi 2,5 miljoonan euron liikearvo ja lisäksi kauppahinnasta    
kohdistettiin asiakkuuksille 0,6 miljoonaa euroa.                

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 euroa           |   Yhdistymisessä |  Kirjanpitoarvot  |
|                 |   kirjatut käyvät |  ennen yhdistämistä |
|                 |        arvot |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset           |         50 |          50 |
| käyttöomaisuushyödykkeet    |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet     |          4 |          4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset           |         32 |          32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset            |         463 |         463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |         865 |         865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         |        1 413 |        1 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelka            |         27 |          27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat           |         260 |         260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |         287 |         287 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat           |        1 126 |        1 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno          |        4 311 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |        3 185 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno yhteensä      |       -4 311 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehdollinen lisäkauppahinta   |         630 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen     |         865 |            |
| rahavarat            |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus        |       -2 816 |            |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin:                 

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 euroa     | 4-6/2008 | 1-3/2008 | 10-12/200 | 7-9/2007 | 4-6/2007 |
|          |      |      |     7 |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 33 133,1 | 31 678,4 | 31 012,5 | 22 645,0 | 25 903,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |    4,0 |    5,3 |   -5,2 |   13,0 |   80,3 |
| muut tuotot    |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  | -3 271,2 | -2 822,5 | -2 706,7 | -1 978,7 | -1 755,9 |
| palvelut     |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1 159,4 | -1 276,8 | -1 285,6 | -1 178,2 | -1 159,6 |
| arvonalentumiset |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | -24 967,9 | -23 356,9 | -22 803,1 |   -17 | -20 599,8 |
| liiketoiminnan  |      |      |      |  977,2 |      |
| kulut       |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |  3 738,6 |  4 227,6 |  4 211,9 | 1 524,0 |  2 468,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   |  -721,4 |  -797,1 |  -858,2 |  -800,2 |  -733,8 |
| (netto)      |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   |  3 017,2 |  3 430,5 |  3 353,7 |  723,8 |  1 734,3 |
| veroja      |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     |  -731,6 |  -958,6 |  -699,0 |  -177,5 |  -465,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |  2 285,6 |  2 471,9 |  2 654,7 |  546,3 |  1 268,6 |
| voitto       |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     |  2 285,6 |  2 471,9 |  2 654,7 |  546,3 |  1 268,6 |
| osakkaille    |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |    0,0 |     0 |    0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       |       |       |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR |   0,11 |   0,12 |   0,13 |   0,03 |   0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,   |   0,11 |   0,12 |   0,13 |   0,03 |   0,06 |
| laimennettu, EUR |      |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  1-6/2008 |  1-6/2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toiminnan laajuus         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |  64 812,0 |   52 182 |  105 839,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muutos edelliseen vuoteen    |    24 % |    42 % |     25 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma keskimäärin   |   125 722 |   119 007 |   123 994 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä katsauskauden  |    1 335 |    1 122 |    1 155 |
| lopussa              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |    1 284 |    1099 |    1 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannattavuus           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    7 966 |    5 344 |    11 080 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon     |    12 % |    10 % |     10 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |    6 448 |    3 820 |    7 898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - suhteessa liikevaihtoon     |    10 % |     7 % |     7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |    4 757 |    2 670 |    5 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| suhteessa liikevaihtoon      |     7 % |     5 % |     6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |    14 % |     8 % |     9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |    13 % |     9 % |     9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus ja taloudellinen asema  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma     |   56 623 |   56 416 |    56 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rah.om.arvopaperit+ rahat ja   |   15 942 |   12 843 |    11 739 |
| pankkis.             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (net    |    58 % |    68 % |     65 % |
| gearing), %            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        |    45 % |    44 % |     47 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |   11 143  |    4 312 |    6 157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimentamaton  |    0,23 |    0,13 |     0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,eur, laimennettu   |    0,23 |    0,13 |     0,29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake         |    3,35 |    3,16 |     3,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kaupantekokurssi  |    2,55 |    3,37 |     2,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kaupantekokurssi  |    3,30 |    4,26 |     4,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen keskikurssi       |    3,04 |    3,82 |     3,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo     |   61 727 |   85 341 |    61 079 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksen yhteydessä.    
Laskentaperiaatteissa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.       

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden   
aikana oli 20.427.556 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän
painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 20.427.556 kpl. Ulkona olevien  
osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 20.853.645 kpl.         

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 249.599 kappaletta        
omia osakkeita. Koko määrä on hankittu katsauskauden aikana. Hallituksen    
päätöksen mukaisesti omien osakkeiden ostoja jatketaan, kunnes yhtiön hallussa 
on 300.000 omaa osaketta tai hankintaan on käytetty 1.000.000 euroa.      

Liittyen yhtiön avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmään yhtiö on rahoittanut 
300.000 yhtiön osakkeen hankinnan, jotka osakkeet on tarkoitus jakaa tulevina  
vuosina avainhenkilöille tulospalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti      
tavoitteiden saavuttamisen palkitsemiseksi. Avainhenkilöiden tulospalkkiot   
maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeina.              

Konsernilla ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.