AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Print
| Source: Olympic Entertainment Group AS
multilang-release
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (registrikood 10592898, aadress Pronksi 19,
10124 Tallinn; edaspidi OEG) kutsub kokku aktsionäride erakorralise
üldkoosoleku 14. augustil 2008. a algusega kell 11.00 OEG asukohas aadressil
Pronksi 19, 10124 Tallinn. 

OEG juhatus tegi ettepaneku ning nõukogu kutsub kokku aktsionäride erakorralise
üldkoosoleku seoses muudatuste tegemisega grupi juhtimisstruktuuris, et luua
selgem jaotus juhtkonna võtmeisikute vastutusalades. 

Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1.	Armin Karu valimine nõukogu liikmeks;
2.	Mart Relve valimine nõukogu liikmeks;
3.	Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine.

OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud erakorralise üldkoosoleku
päevakorra ning teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 
 
1. Armin Karu valimine nõukogu liikmeks

OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas
kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse esimees Armin Karu. Armin Karu
soovib jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele
ettepaneku hääletada Armin Karu nõukogu liikmeks valimise poolt. 

2. Mart Relve valimine nõukogu liikmeks

OEG nõukogu koosolekul, mis toimub 14. augustil 2008.a. kell 8.00, on kavas
kutsuda OEG juhatusest tagasi OEG juhatuse liige Mart Relve. Mart Relve soovib
jätkata tööd OEG nõukogu liikmena. OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku
hääletada Mart Relve nõukogu liikmeks valimise poolt. 

3. Kaia Karu nõukogust tagasikutsumine

OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada senise nõukogu liikme Kaia
Karu nõukogust tagasikutsumise poolt. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 4. augustil 2008.
a kell 23.59 Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell
10.00 OEG asukohas aadressil Pronksi 19, 10124 Tallinn. Koosolekul osalemiseks
palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada
esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel
on äriregistri  registrikaardi ärakiri, volitatud esindajal juhatuse või seda
asendava organi poolt väljastatud volikiri koos äriregistri registrikaardi
ärakirjaga. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest
isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal
lisaks ka volikiri. 

Armin Karu ja Mart Relve elulookirjeldustega on võimalik tutvuda alates
5.08.2008.a. OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti
ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi erakorralise
üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või
telefonil 667 1250. 


Armin Karu
Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse esimees