AS “SAF Tehnika” finanšu rezultātu publicēšanas datumi 2008/09 finanšu gadā

Print
| Source: SAF Tehnika
multilang-release
AS “SAF Tehnika” finanšu rezultātus 2008/09 finanšu gadā (2008. gada 1. jūlijs
- 2009. gada 30. jūnijs) publicēs šādos datumos: 
Par pirmo ceturksni - 2008.gada 5.novembrī
Par otro ceturksni un 6 mēnešiem - 2009.gada 4.februārī
Par trešo ceturksni un 9 mēnešiem - 2009.gada 6.maijā
Par pēdējo ceturksni un 12 mēnešiem (finanšu gadu) - 2009.gada 5.augustā