Projektering av träskyddsanläggning i Norrköping.

Styrelsen i Bergs Timber har idag beslutat att starta en förprojektering om att
etablera en träskyddsanläggning i Norrköpings hamnområde.

Intentionen med impregneringsanläggningen är att skapa en anläggning på en
strategisk bra plats för många sågverkskunder. Norrköpings hamn är en strategisk
utskeppningshamn för trävaror och koncernen ser en ökad potential i
träskyddsbehandlade produkter.

En avsiktsförklaring är tecknad med Norrköpings hamn om ett långsiktigt
anläggningsarrende om  mark i anslutning till hamnen. 

Driftstart för anläggningen beräknas till år 2011. Anläggningen är tänkt att
initialt kunna behandla 100 000-150 000 m³ träskyddsbehandlade trävaror för att
i ett senare steg kunna uppnå 250 000 m³ träskyddsbehandlade trävaror.

Bergs Timber med sitt dotterbolag Bitus är med sin anläggning i Nybro ett av
Europas största träskyddsbehandlande företag.

Det första som nu kommer att hända är en fördjupad projektering av anläggningen,
ökad kundbearbetning och en påbörjad tillståndsprocess.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av
verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2009-04-08

Bergs Timber AB (publ)


Åke Bergh
Verkställande direktör och 
Koncernchef

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår
hemsida under adress www.bergstimber.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 
2009 klockan 17.00.