DIBS byter till Redeye som Certified Adviser

Print
| Source: DIBS Payment Services AB
DIBS Payment Services AB (publ) byter idag Certified Adviser på NASDAQ OMX First
North från Erik Penser bankaktiebolag till Redeye AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post:
eric.wallin@dibs.se