Korrigerad kallelse till extra bolagsstämma i ChronTech Pharma AB (publ.)

Print
| Source: Fastilium Property Group AB
Som tidigare meddelats har ChronTechs styrelse beslutat att sammankalla till en
extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 19 april 2013, kl. 14.00.

Ett tryckfel har smugit sig in i kallelsen. Texten ”Som köpeskilling ska
erläggas 1,25 USD…” skall vara ”Som köpeskilling ska erläggas 1,25 MUSD…” Se
korrigerad bifogad kallelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech

ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot
kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska
infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer.
ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av
injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också
delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin
RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium Nordic AB är Certified
Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se