Mertiva avnoteras från NasdaqOMX och noteras på annan marknadsplats

Print
| Source: Mertiva
Vid ett  styrelsemöte den 22 april 2013 i Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical
AB) beslutades att ansöka om avnotering från NasdaqOMX. Det beslutades även att
bolaget ska noteras på annan marknadsplats.
Tidpunkten för avnoteringen från NasdaqOMX kommer att bestämmas i samråd med
NasdaqOMX. Avsikten är att bolaget ska noteras på Aktietorget eller liknande
handelsplats samtidigt som aktien avnoteras från NasdaqOMX
För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@mertiva.se
Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav
i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap
-lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY)
som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.