Mertiva, tidigare Diamyd Medical, noteras på NasdaqOMX Nordic Stockholm under sitt nya bolagsnamn Mertiva Aktiebolag och nytt kortnamn MERT

Print
| Source: Mertiva
Förändringen genomförs med effekt från 6 maj 2013.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
info@mertiva.se
Om Mertiva
Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) består i huvudsak av en kassa samt innehav
i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien (tidigare Diamyd Medical) är noterad på Nasdaq OMX Small Cap
-lista i Stockholm (ticker: MERT) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som
administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL).

Mer information finns på www.mertiva.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Mertiva AB (publ)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige.
E-post: info@mertiva.se. Org. nr: 556530-1420.