Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S

Print
| Source: Investeringsselskabet Luxor A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S (CVR.nr. 4963 9910) til afholdelse

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 14.00

På Radisson Blu, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Dagsorden:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 13, der er af sålydende indhold:

  1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  2. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
  3. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til § 10 måtte være fremkommet fra aktionærer.
  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  3. Valg af revisorer.
  4. Eventuelt.

         Svend Rolf Larsen, direktør