Scania AB observationsnoteras / Scania AB receives observation status (15/14)

Print
| Source: Nasdaq Stockholm AB

Volkswagen AG offentliggjorde den 21 februari 2014 ett pressmeddelande med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scania AB. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm observationsnoterat om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på bolaget.

Med anledning av det ovan anförda har NASDAQ OMX Stockholm AB beslutat att aktierna i Scania AB (SCV A, ISIN-kod SE0000308272, orderboks-ID 260 och SCV B, ISIN-kod SE0000308280, orderboks-ID 261) ska observationsnoteras.  

On February 21, 2014, Volkswagen AG issued a press release with information regarding a public offer to the shareholders in Scania AB. The current rules of NASDAQ OMX Stockholm AB state that a listed company will be given observation status if the company is subject to a public offer or a bidder has disclosed its intention to raise such a bid in respect of the company.

With reference to what is stated above, NASDAQ OMX Stockholm AB has decided that the shares in Scania AB (SCV A, ISIN Code SE0000308272, Order Book ID 260 and SCV B, ISIN Code SE0000308280, Order Book ID 261) will be given observation status.  

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Karin Ydén eller Patrik Hellgren på telefon 08 405 60 00. 

For further information concerning this exchange notice, please contact Karin Ydén or Patrik Hellgren telephone + 46 8 405 60 00.