Avstämingsdag för utdelning av Dotterbolagsaktier

Print
| Source: New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB       

Avstämingsdagen är fortsatt bestämd till den 3 mars 2014 för utdelning av 30% av aktier i dotterbolaget i Stureguld Sverige AB. 

/Styrelsen   

 

New Equity Venture International AB

Birger jarlsgatan 21 

114 34 Stockholm

Telephone: +46 (0) 8-7200610 

http://newequityventure.com/

 

Certified Adviser and LiquidityProvider 
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telephone: +46 (0) 8-503 015 50