DOCDATA N.V. publiceert vandaag online de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 21 december 2016

Print
| Source: DOCDATA N.V.

DOCDATA N.V. ("de Vennootschap") publiceert vandaag online de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("de Vergadering"), welke zal worden gehouden op woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk aan de Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle).

Op de agenda voor de Vergadering zijn voor­stellen opgenomen ten aanzien van:

  1. een toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. ("TIOC") op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ("het Aanbevolen Bod");
  2. het besluit tot statutenwijziging, onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Aanbevolen Bod ("de Opschortende Voorwaarde");
  3. de samenstelling van en de vergoeding in 2017 voor de Directie en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
  4. het besluit tot het verlenen van finale kwijting aan de aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht onder de Opschortende Voorwaarde;
  5. het besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap onder de Opschortende Voorwaarde;
  6. het besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op één (1) onder de Opschortende Voorwaarde;
  7. het besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder de Opschortende Voorwaarde.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsmede de overige vergaderstukken (waaronder het biedingsbericht en de standpuntbepaling inzake het Aanbevolen Bod) ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO"), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Klik op onderstaande links voor het volledige persbericht, waarin de procedures ten aanzien van aanmelding en stemvolmachten voor de Vergadering zijn beschreven, alsmede voor de uitnodiging c.q. oproep tot het bijwonen van de Vergadering en de volledige agenda voor de Vergadering met de toelichting daarop.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 8 november 2016

Verdere informatie:       DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. (0416)631100
Corporate website:       www.docdatanv.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cee7369f-2d50-4f1e-81f3-060f9d43ee86

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8d0b915-df23-418f-906a-4fd2186c9778

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dae92ec3-7694-4f0e-866d-6104b09aa629