THE INTERNET OF CARS V.O.F. BRENGT AANBEVOLEN OPENBAAR VOLLEDIG BOD IN CONTANTEN UIT OP DOCDATA

Print
| Source: DOCDATA N.V.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van DOCDATA N.V. ('DOCDATA' of 'Vennootschap') en The Internet of Cars V.O.F. ('TIOC' of 'Bieder'), ingevolge artikel 10 lid 3 en artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft ('Bob') in verband met het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door TIOC op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA. Deze mededeling bevat geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen DOCDATA te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht zoals vandaag algemeen verkrijgbaar wordt gesteld door DOCDATA.

 

KERNPUNTEN VAN DE TRANSACTIE

 • TIOC brengt vandaag het aanbevolen openbaar volledig bod op alle geplaatste en uitgegeven aandelen in het kapitaal van DOCDATA van EUR 0,20 per gewoon aandeel verminderd per aandeel met enige dividend- of andere uitkering op de aandelen die wordt aangekondigd dan wel betaald voorafgaande aan de afwikkeling van het Bod (de 'Biedprijs') in contanten (het 'Bod').
   
 • De Raad van Commissarissen en de Directie van DOCDATA steunen het Bod en bevelen het Bod unaniem aan de aandeelhouders van DOCDATA (de 'Aandeelhouders') aan.
   
 • TIOC is zogenoemde 'irrevocables' overeengekomen met een aantal Aandeelhouders. Als gevolg daarvan zijn de voornoemde Aandeelhouders gehouden om, onder dezelfde voorwaarden als de overige Aandeelhouders, een deel van hun aandelen dat gezamenlijk een aandelenbelang vertegenwoordigt van 50,01% aan te melden onder het Bod en in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA voor alle besluiten die verband houden met het Bod te zullen stemmen op alle door hen gehouden aandelen.
   
 • De aanmeldingstermijn start op woensdag 9 november 2016 om 09.00 uur en eindigt, behoudens verlenging, op dinsdag 3 januari 2017 om 17.30 uur (de 'Aanmeldingstermijn').
   
 • DOCDATA heeft een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders opgeroepen die zal plaatsvinden op woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur, waar (onder andere) het Bod zal worden besproken.

Klik op onderstaande links voor het volledige gezamenlijke persbericht van DOCDATA en TIOC, alsmede voor het Biedingsbericht van TIOC en de Standpuntbepaling van DOCDATA.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 8 november 2016

Verdere informatie:       DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. (0416)631100
Corporate website:       www.docdatanv.com

Verdere informatie:       The Internet of Cars V.O.F., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. (06)22186209

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/956fdadd-37e6-4914-ad06-0c1c3e472793

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2abb38c0-2519-47df-b0a1-d096caae2c48

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea186de1-1c9f-43c5-af27-9f0b7a027ad6