Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van DOCDATA N.V. keurt voorgestelde besluiten goed

Print
| Source: DOCDATA N.V.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 21 december 2016 is gehouden, zijn de voorstellen van de Directie en Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.709.258 van de 7.000.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 81,56% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Klink op de link hieronder voor het volledige persbericht.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 21 december 2016

Verdere informatie:        DOCDATA N.V., M.E.T. Verstraeten, CFO, Tel. 0416 631 100
Corporate website:        www.docdatanv.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c9bce0f-5275-4622-b311-a89c11202f79