Tivoli A/S - Indkaldelse til generalforsamling 2017

Print
| Source: Tivoli A/S

De fuldstændige forslag pr. den 20. marts 2017 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
fredag den 21. april 2017, kl. 13.00 i Tivolis Koncertsal.

 

 

Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 indstilles til godkendelse.

 

 

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Tivolis resultat efter skat for 2016 blev et overskud på 75,3 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter skat svarende til 18,8 mio. kr.

 

 

Ad. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

 1. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.

 

 1. Aktionær Henning Dam Poulsen foreslår at bestyrelsen opfordres til at undersøge, om der sker forskelsbehandling ved ansættelse af ufaglærte i Tivoli på baggrund af etnicitet eller oprindelse.

 

Bestyrelsen støtter ikke forslaget, idet selskabet i forvejen tilstræber en medarbejdersammensætning, der afspejler befolkningens sammensætning i samfundet generelt i forhold til køn, alder og etnicitet. Selskabet prioriterer dog ansættelse af de mest kvalificerede medarbejdere og rekrutterer aldrig specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. Bestyrelsen henviser til selskabets CSR-rapporter på Tivolis hjemmeside: www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr.

 

 

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Jørgen Tandrup, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack genopstiller til valg. Tommy Pedersen genopstiller ikke.

 

Bestyrelsen foreslår Tom Knutzen som nyt medlem af selskabets bestyrelse.

 

Jørgen Tandrup

Født i 1947

Cand. merc.

Formand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i 2000.

Genvalgt til bestyrelsen i 2016, valgperiode udløber i 2017.

Ledelseshverv

 • Formand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II, Tivoli A/S, Fritz Hansen A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Jeudan A/S, Chr. Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S.
 • Medlem af bestyrelsen i Augustinus Fonden, Skodsborg Sundpark A/S, Rungsted Sundpark A/S.

Tillidshverv

 • Sagkyndigt medlem Erhvervsankenævnet.

Særlige kompetencer

 • Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber.
 • Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg samt branding som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S.
 • Erhvervspolitisk erfaring som tidligere formand for Erhvervspolitisk Udvalg i Dansk Industri.

 

Mads Lebech

Født i 1967

Cand. jur.

Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen i 2010.

Genvalgt til bestyrelsen i 2016, valgperiode udløber i 2017.

Ledelseshverv

 • Adm. direktør for Industriens Fond.
 • Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board.
 • Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Copenhagen Malmö Port AB.
 • Bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordea Invest Foreningerne, FrederiksbergFonden og
 • Claus Meyers Melting Pot Foundation.
 • Formand for Turismens Vækstråd.
 • Medlem af Rektoratets Rådgivningsudvalg ved Københavns Universitet.

 Særlige kompetencer

 • Bestyrelseserfaring fra såvel private, offentlige og offentlig/private virksomheder, bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og transport.
 • Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det Konservative Folkeparti.
 • Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
 • Turismefremme og Hovedstadens udvikling.
 • Forsikringsforhold.

 

Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2016, valgperiode udløber i 2017.

 • Managing partner i SEED Capital Denmark I/S.
 • Adm. direktør i Pre-Seed Innovation A/S.
 • Bestyrelsesmedlem i, Expanite A/S, Orderyoyo A/S, WDI Invest, Oticon Fonden, DVCA samt Mary Fonden.

 

Særlige kompetencer

 • Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i Egmont-gruppen.
 • Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos McKinsey & Co Inc.
 • Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED Capital Denmark samt adm. direktør i Pre-Seed Innovation A/S.

 

Tom Knutzen

Født i 1962

Cand. merc.

Opstiller til bestyrelsen i 2017.

 • CEO i Jungbunzlauer Suisse AG
 • Medlem af bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S og formand for revisionskomiteen
 • Medlem af bestyrelsen i Nordea Bank AB og formand for revisionskomiteen – fratræder Nordea Bank AB i forbindelse med generalforsamlingen den 16. marts 2017
 • Indtræder i bestyrelsen for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab den 1. maj 2017

 

Særlige kompetencer

 • Ledelseserfaring fra globale, teknologiintensive Business-to-Business fremstillingsvirksomheder (Jungbunzlauer Suisse AG, Danisco A/S, NKT Holdings A/S).
 • Vækstskabelse gennem organisationsudvikling, effektiviseringsprogrammer, innovation, forskning og udvikling samt global markedsudvikling.
 • Internationale selskabsfusioner & -opkøb (M&A) og joint ventures.
 • Bestyrelseserfaring fra en række large-cap aktieselskaber (bl.a. Nordea Bank AB, FLSmidth A/S, ISS A/S), erhvervspolitiske organisationer (DI, Industriens Arbejdsgivere i København – IAK) og råd (Danmarks Vækstråd, GUDP).

  

Ad 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

 

- o -

 

Til vedtagelse eller af de i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) og 4b (aktionærforslag) stillede forslag kræves, at et flertal af de afgivne stemmer tiltræder forslagene.

 

København, den 20. marts 2017

Bestyrelsen

Tivoli A/S