MSSL Estonia WH OÜ on saanut kaikki ennen ostotarjouksen toteuttamista vaadittavat viranomaishyväksynnät

Print
| Source: PKC Group Oyj
multilang-release

PKC Group Oyj       Pörssitiedote   20.3.2017   klo 20:00   

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

MSSL Estonia WH OÜ on saanut kaikki ennen ostotarjouksen toteuttamista vaadittavat viranomaishyväksynnät

 

MSSL Estonia WH OÜ on 20.3.2017 tiedottanut, että Euroopan komissio hyväksyi 20.3.2017 ehdoitta MSSL Estonia WH OÜ:n suunnitteleman PKC Group Oyj:n hankinnan. MSSL Estonia WH OÜ on aiemmin saanut suunnitellulle hankinnalle Hart-Scott-Rodino-lain mukaisen kilpailuhyväksynnän Yhdysvalloissa ja ulkomaisten yritysostojen seurannasta annetun lain mukaisen vahvistuksen Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Euroopan komission hyväksynnän jälkeen kaikki ennen ostotarjouksen toteuttamista vaadittavat viranomaishyväksynnät on nyt saatu.

 

MSSL Estonia WH OÜ on 20.3.2017 tiedottanut, että se tulee täydentämään tarjousasiakirjaa edellä mainituilla tiedoilla.

 

MSSL:n edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

 

PKC Group Oyj

 

Hallitus

 

Matti Hyytiäinen

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, 0400 710 968  

 

Jakelu

 

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

LIITE: MSSL:n tiedote

 

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuuri-komponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2016 oli 846 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTUS

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

 

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. KUKAAN YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA OLEVA OSAKKEENOMISTAJA TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJA EIKÄ KUKAAN KYSEISEN OSAKKEENOMISTAJAN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJAN LUKUUN TAI PUOLESTA TOIMIVA HENKILÖ OLE OIKEUTETTU HYVÄKSYMÄÄN OSTOTARJOUSTA.

 

PKC:N ARVOPAPEREITA EI OLE REKISTERÖITY EIKÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN, "YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI") MUKAI-SESTI EIKÄ MINKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION TAI MUUN LAINKÄYTTÖALUEEN LAIN MUKAI-SESTI. PKC:N OSAKKEITA EI SAA TARJOTA EIKÄ MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN YH-DYSVALTAIN ARVOPAPERILAKIIN PERUSTUVAN POIKKEUKSEN MUKAISESTI, TAI JOS TRANSAKTIO EI VAADI ARVOPAPERILAIN MUKAISTA REKISTERÖITYMISTÄ.