Tivoli A/S – Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Print
| Source: Tivoli A/S

 

I henhold til forordningen om markedsmisbrug skal Tivoli A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Tivoli A/S.

 

  1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning

a) Navn:                                                                  Andreas Morthorst

  1. Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel:                                                          Medlem af direktionen, CFO

b) Første indberetning/ændring:                              Første indberetning

  1. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn:                                                                   Tivoli A/S

  1. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:       Aktier

               Identifikationskode:                                              DK0060726743

          b) Transaktionens art:                                               Køb af aktier

           c) Pris(er) og mængde(r):                                         50 stk. / kurs 570,00

           d) Aggregerede oplysninger

    - Aggregeret mængde:                                           50 aktier

    - Pris:                                                                    28.500,00 kr.

e) Dato for transaktionen:                                         21. marts 2017

f)  Sted for transaktionen:                                         Nasdaq OMX Copenhagen

 

 

Med venlig hilsen

Torben Plank

Pressechef, Brand & Kommunikation (tlf. 22 23 74 40 / tpl@tivoli.dk)