Forhøjelse af rating på Senior Secured Bonds

Print
| Source: DLR Kredit A/S

Standard & Poor’s (S&P) har den 19. juni 2017 hævet ratingen på Senior Secured Bonds (obligationer udstedt i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.) udstedt fra DLR Kredit A/S Kapitalcenter B fra A til A+. Outlook er stabilt.