Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) ("CLX") - (XSTO: CLX) - en ledande leverantör av globala molnbaserade kommunikationslösningar, meddelade idag att företaget har slutfört försäljningen av sin verksamhet inom mobila betalningar.

Som tidigare meddelats har CLX tecknat avtal för att överföra sin mobilbetalningsverksamhet i Australien, Storbritannien och Irland till lokala leverantörer. Verksamheten var en del av Dialogue-förvärvet tidigare i år, och i och med att den sista delen i England flyttas till en lokal partner har CLX därmed avslutat sitt engagemang inom mobila betalningar.

"I och med att vi framgångsrikt avslutar vår verksamhet inom mobila betalningar kan vi fokusera helt på vår kärnverksamhet och fortsätta bygga världens bästa företag inom molnbaserade kommunikationslösningar", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

CLX förvärvade tidigare under 2017 Dialogue med det klara målet att öka sin närvaro i Asien och stärka sin position genom att utnyttja programvaran Sentinel, en säkerhetslösning för operatörer. Verksamheten mobila betalningar inom Dialogue utgör en verksamhet som inte tillhör CLX kärnverksamhet inom molnbaserade kommunikationslösningar varför CLX redan vid förvärvstillfället beslöt att avyttra den till lokal aktörer och partners i Australien och England.

Den sista fasen av avyttringen inkluderar ett avtal med en brittisk leverantör som bygger på ett flerårigt avtal om fördelning av framtida intäkter. Detta förväntas ersätta en del av de cirka 7 miljoner kronor i årlig bruttovinst som för närvarande genereras inom tjänsten för mobila betalningar.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon                +46-768-966 300
E-mail                         thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Disclaimer: Every care has been taken in the translation of this press release. In the event of discrepancies, however, the Swedish original will supersede the English translation.

This information is information that CLX Communications AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the contact person set out above, at 23:00 CET on October 12, 2017

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c08e33a3-ba49-44f2-b544-01528861302c