Charlottenlund, 2017-10-13 08:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

  Antal aktier Gennemsnitslig købspris Værdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse 39.297 96,02 3.773.428
6. oktober 2017 495 97,00 48.015
9. oktober 2017 500 97,00 48.500
10. oktober 2017 460 97,00 44.620
11. oktober 2017 440 97,00 42.680
12. oktober 2017 400 97,00 38.800
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 41.592 96,08 3.996.043


Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 41.592 egne aktier, svarende til 1,52% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

  

Med venlig hilsen

Niels Roth

Bestyrelsesformand

         For yderligere oplysninger venligst kontakt
         bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11
         direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09