Det vises til børsmelding 29. desember 2017, der Aqua Bio Technology ASA (ABT) varslet om at selskapet ville gjennomføre en due diligence med sikte på å erverve 100 % av aksjene i selskapets samarbeidspartner, Scandiderma AS (Scandiderma) i henhold til en opsjon i distribusjonsavtalen.

Basert på due diligence av Scandiderma og samtaler med ledelsen og majoritetseierne i tilknyttede selskaper, har styret i ABT konkludert med at et oppkjøp av Scandiderma også bør inkludere selskapene Arctic Beauty AS og Arctic Beauty Inc, (Arctic Beauty). Disse selskapene har  rettighetene til å distribuere produktserien Cuvget i Nord-Amerika, som i disse dager lanseres i en av USAs største distribusjonskanaler.

Arctic Beauty har store forventninger til det fremtidige salget av Cuvget i Nord-Amerika samtidig som ABT ser positivt på distribusjonen av Cuvget i sine eksklusive markeder, dvs. Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA). Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig kommersielle data til at de involverte partene har funnet det hensiktsmessig med et utvidet oppkjøp på nåværende tidspunkt.


Selskapene har derfor blitt enige om å heller vesentlig forsterke ABTs gjeldende distribusjonsavtale for EMEA med blant annet et utvidet samarbeid og bedre innkjøpsbetingelser, som vil muliggjøre flere distribusjonsmodeller for ABT.

Selskapene vil gjenoppta samtaler om et eventuelt utvidet oppkjøp når det foreligger kommersielle data som gir bedre estimater på Cuvget`s fremtidige salg, anslagsvis innen Q1 2019.

For nærmere informasjon, kontakt adm. direktør Arvid Lindberg, telefon +47 9824 5410.

Aqua Bio Technology (ABT) har lansert flere kosmetiske ingredienser som benyttes i hudpleieprodukter globalt. Hudpleie er det raskest voksende segmentet innen kosmetikkindustrien, og hvor ABTs ingredienser har fått fotfeste. Utover ingredienser fra egen teknologi kommersialiserer ABT også nye teknologier/ingredienser fra samarbeidspartnere til bruk i innovative hudpleieprodukter. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/810ba06b-bad0-4ef9-a52d-69b75caad8b1