Den indre værdi af SmallCap Danmark A/S er d.d. opgjort til 81,5 kr. pr. aktie baseret på lukkekurserne d. 16. februar 2018.

I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger og afsat skat frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede omkostninger og estimeret skat for perioden siden seneste månedsopgørelse.

Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet på tlf. 33 30 66 00.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt
Adm. dir.