Usikkerheden om beregningen af indre værdi er nu afklaret. Der anmodes derfor om ophør af suspension for samtlige afdelinger under ovenstående foreninger.

  

 

Med venlig hilsen

 

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

  

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management