KommuneKredit udstedte d. 9. oktober 2013 obligationer, hvor afkastet var relateret til udviklingen i en Underliggende Aktiekurv sammensat af 15 aktier (de ”Underliggende Aktier”). Obligationerne er benævnt ”0 % KommuneKredit Globale Aktier II 2018” (DK0030325584).

Beregning af Indfrielsesbeløb

Med henvisning til Informationsmaterialet, dateret d. 25. juli 2013, sker ordinær indfrielse af obligationerne d. 9. april 2018.

Garanti Invest A/S har som Beregningsagent i overensstemmelse med Informationsmaterialet aflæst Aktiekurs(i;start) og Aktiekurs(i;slut) på hver af de Indledende og Afsluttende Observationsdage og på denne baggrund beregnet Kursudviklingen for de Underliggende Aktier.

  

Underliggende Aktie (Aktiei) Aktiekurs(i;start) Aktiekurs(i;slut) Kursudviklingi
AstraZeneca 3236,8333 4908,1923 67,00* %
AT&T 34,6933 37.6962 8,66 %
Bank of China 3,6300 3,9062 7,61 %
BMW 80,6533 85,3000 5,76 %
Centurylink 32,5200 20,3292 -37,49 %
Coca-Cola 39,4333 44,7069 13,37 %
DBS Group 16,6533 22,6108 67,00* %
ENI 17,8100 14,0300 -21,22 %
Orange 8,6940 14,3558 67,00* %
GlaxoSmithKline 1556,7804 1490,4846 -4,26 %
JP Morgan Chase 52,9867 97,2662 67,00* %
Kellogg 60,9533 68,5223 12,41 %
Novartis 69,7167 79,9400 14,66 %
Roche 239,7667 244,0731 1,80 %
Takeda Pharmaceutical 4701,667 5865,3846 24,75 %

* Kursudviklingen på aktien er fastsat til 67,00 % jf. afsnittet om den Faste Afkastfaktor i Informationsmaterialet

 

På baggrund af ovenstående er Aktieafkastet endeligt beregnet til 19,60 %. Det betyder, at Indfrielsesbeløbet for hver obligation á DKK 1.000 kan opgøres til DKK 1.196,- modsvarende en indfrielseskurs på 119,60.

Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet dateret d. 25 juli 2013. 

For eventuelle spørgsmål, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 36 34 75 00.

 

Med venlig hilsen 

Garanti Invest A/S

Arrangør