På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

1Behandling af fremkomne forslag fremsat af bestyrelsen:
 1Ændring af vedtægternes § 14, stk. 5 til ”Valgbar til repræsentantskabet er personlige navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo. ”
 2Ændring af vedtægternes § 15, stk. 5 til ”Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af repræsentantskabet og for ledelseshverv i repræsentantskabet. ”
 3Vedtægternes § 15, stk. 6, 1. pkt. udgår.
 4Ny § 16, stk. 9 i vedtægterne med følgende ordlyd ”Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i bestyrelsen. ”
 5Vedtægternes § 18, stk. 2 udgår.
Som følge heraf bliver §§ 18, stk. 3 og 4 herefter til §§ 18, stk. 2 og 3.
2 Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Vedhæftet fil