Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

 

ārkārtas akcionāru sapulces, kas notika

Rīgā, 2018.gada 17.aprīlī, lēmumi

 

1.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam

Lēmums:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice”;

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam 15 000,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice” līgumu par 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

 

 

         Ainārs Tropiņš
         AS „Rīgas kuģu būvētava”
         Mob. tālr. 29406461