Selskabsmeddelelse nr. 6-2018
København, 17. april 2018

Forløb af GreenMobility’s ordinære generalforsamling 2018

Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i GreenMobility A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2017
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
 10. Eventuelt
 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

        Bestyrelsesformanden afgav beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2017

        Selskabets årsrapport for 2017 blev fremlagt og godkendt.

 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

        Generalforsamlingen godkendte forslag til resultatdisponering.

 1. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

        Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen. 

 1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

        Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

      Henrik Isaksen og Pia Kleist Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Per Møller Jensen og Mie Levi Fenger blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

 1. Valg af revisor

       Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

        Der forelå ikke forslag til behandling [idet bestyrelsen i forvejen havde bemyndigelse frem til 2022].

 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

        Der var ingen modtagne forslag fra aktionærerne.

 1. Eventuelt

        Der blev ikke behandlet punkter under eventuelt.

Yderligere oplysninger:

Torben Andersen, adm. direktør, GreenMobility, tlf. +45 3111 1620, ta@greenmobility.com

Michelle Barosin, kommunikation & investor relations, GreenMobility, tlf. +45 4275 4165, mb@greenmobility.com

Om GreenMobility
GreenMobility A/S udbyder elektriske bybiler på delebasis og er en enkel, fleksibel og bæredygtig transportløsning til moderne byboere. I dag opererer GreenMobility 400 bybiler i Københavnsområdet, som man har adgang til via en app. Det er GreenMobility’s ambition at være blandt Europas førende udbydere på det hastigt voksende marked for bybiler med tilstedeværelse i en række europæiske byer. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North København.

GreenMobility A/S
Hillerødgade 30A, 2200 København N
CVR: 35521585
+45 7077 8888
Info@greenmobility.com
www.greenmobility.com

Certified Advisor
Kapital Partner
Peter Høgsted, +45 3133 0215, ph@kapitalpartner.dk
Havnegade 39, 1058 København K
+45 8988 7846Vedhæftet fil