Selskabsmeddelelse
Nr. 9/2018

                                                                                                      København, den 26. april 2018


Resultatet af den ordinære generalforsamling i
Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") har i dag afholdt sin ordinære generalforsamling. Resultatet af generalforsamlingen var som følger:

 1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at Selskabet for regnskabsåret 2017 udbetaler et udbytte på DKK 5,75 pr. aktie à DKK 1.

 1. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2018 fastsættes som følger:

 • Ordinære bestyrelsesmedlemmer modtager et årligt basisvederlag på DKK 400.000
 • Bestyrelsesformanden modtager et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag
 • Næstformanden modtager et vederlag svarende til 1,75 gange det årlige basisvederlag
 • Formanden for revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag
 • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag
 • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag
 • Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget modtager et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag

Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen genvalgte Nigel Northridge, Henrik Brandt, Søren Bjerre-Nielsen, Dianne Neal Blixt og Luc Missorten og valgte Anders Obel som medlemmer af bestyrelsen.

 1. Valg af revisor(er)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Bestyrelsen har udpeget Nigel Northridge som formand for bestyrelsen og Henrik Brandt som næstformand.

Revisionsudvalget består af Søren Bjerre-Nielsen (formand), Dianne Neal Blixt og Luc Missorten. Nominerings- og vederlagsudvalgene består af Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt og Søren Bjerre-Nielsen

For yderligere information kontakt venligst:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 7220 7126 eller torben.sand@st-group.com

Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +45 7220 7152
eller simon.augustesen@st-group.com


Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak. Vi fremstiller og sælger tre mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak om året.

Scandinavian Tobacco Group har en førende position i flere kategorier og har en diversificeret portefølje på mere end 200 varemærker, som sikrer et komplementerende sortiment af etablerede globale og lokale varemærker.

Koncernen har ca. 7.300 medarbejdere i den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand, Australien, Canada og USA.

Vedhæftet fil