Upplýsingar um útgefanda:  
1 Nafn: Arion banki hf. 
2 Kennitala: 581008-0150
3 LEI: RIL4VBPDB0M7Z3KXSF19
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Auðkenni útgáfu: ARION 181120
5 ISIN: IS0000029932
6 CFI númer: D-Y-Z-U-X-R
7 FISN númer: ARION BANKI HF/ZERO CPN B 20181120
8 Skuldabréf/víxill: Víxlar
9 Heildarnafnverð útgáfu: 1,660,000,000
10 Útgefið nafnverð nú: 1,660,000,000
11 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20,000,000
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
12 Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
13 Tegund afborgana, ef annað:  
14 Gjaldmiðill: ISK
15 Gjaldmiðill ef annað:  
16 Útgáfudagur: 18.5.2018
17 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 20.11.2018
18 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1
19 Fjöldi gjalddaga á ári: N/A
20 Lokagjalddagi höfuðstóls: 20.11.2018
21 Vaxtaprósenta: N/A
22 Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
23 Vaxtaruna, ef annað:  
24 Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
25 Reikniregla vaxta: Einfaldir
26 Reikniregla ef annað:  
27 Dagaregla: ACT/360
28 Dagaregla ef annað:  
29 Fyrsti vaxtadagur: N/A
30 Fyrsti vaxtagjalddagi: N/A
31 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: N/A
32 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: N/A
33 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
34 Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum
35 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
     
     
     
  Vísitölur  
36 Vísitölutrygging: Nei
37 Nafn vísitölu:  
38 Dagvísitala eða mánaðarvísitala:  
39 Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
40 Grunngildi vísitölu:  
41 Dags. grunnvísitölugildis:  
     
  Aðrar upplýsingar  
42 Innkallanlegt: Nei
43 Innleysanlegt: Nei
44 Breytanlegt: Nei
45 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) N/A
46 Aðrar upplýsingar: N/A
   
     
  Taka til viðskipta  
47 Rafrænt skráð
48 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð
49 Dags. sótt um töku til viðskipta 16.5.2018
50 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 17.5.2018
51 Dags. töku til viðskipta 18.5.2018
52 Orderbook ID 155170
53 Undirflokkur Corporate bonds
54 Markaður OMX ICE DP Fixed Income
55 Veltulisti OMX ICE Bank Bills
56 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) No
57 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) No
58 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
59 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf