Lindab har idag utsett Malin Samuelsson som ny CFO för Lindab-koncernen. Malin har en lång och gedigen bakgrund från framgångsrika internationella verksamheter. Hon kommer närmast från posten som VP Financial Planning för Vestas Group och dessförinnan CFO Vestas Northern Europe. Malin har sedan 2008 innehaft flera olika befattningar inom Vestas. Malin har även erfarenhet från bl a Astra Zeneca och Svalöf Weibull.

Malin är 46 år och civilekonom och påbörjar sin anställning senast i september 2018.

"Vi är väldigt glada att kunna knyta Malin Samuelsson till Lindab. Hon kommer att förstärka Lindabs ledning genom sin mångåriga och omfattande erfarenhet och kompetens och genom sitt stabila ledarskap", säger Lindabs tillträdande koncernchef Ola Ringdahl i en kommentar.

Slut
_________________
Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 07.40 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef  
Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 85424   


Fredrik Liedholm, EVP Legal, M&A and HR
Email: fredrik.liedholm@lindab.com
Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.