Upplýsingar um útgefanda:  
1 Nafn: Lykill fjármögnun hf.
2 Kennitala: 621101-2420
3 LEI: 213800EH2GN487RCKC87
     
  Upplýsingar um útgáfu  
4 Auðkenni útgáfu: LYKILL181217
5 ISIN: IS0000030021
6 CFI númer: D-Y-Z-U-X-R
7 FISN númer: LYKILL FJARM/ZERO CPN 20181217
8 Skuldabréf/víxill: Víxlar
9 Heildarnafnverð útgáfu: 800.000.000 kr.
10 Útgefið nafnverð nú: 800.000.000 kr.
11 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20.000.000 kr.
     
  Afborganir - Greiðsluflæði  
12 Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
13 Tegund afborgana, ef annað:  
14 Gjaldmiðill: ISK
15 Gjaldmiðill ef annað:  
16 Útgáfudagur: 15.6.2018
17 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 17.12.2018
18 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1
19 Fjöldi gjalddaga á ári: 1
20 Lokagjalddagi höfuðstóls: 17.12.2018
21 Vaxtaprósenta: N/A
22 Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
23 Vaxtaruna, ef annað:  
24 Álagsprósenta á vaxtarunu: N/A
25 Reikniregla vaxta: Einfaldir
26 Reikniregla ef annað:  
27 Dagaregla: ACT/360
28 Dagaregla ef annað:  
29 Fyrsti vaxtadagur: N/A
30 Fyrsti vaxtagjalddagi: N/A
31 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: N/A
32 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: N/A
33 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
34 Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum
35 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
     
     
     
  Vísitölur  
36 Vísitölutrygging: Nei
37 Nafn vísitölu:  
38 Dagvísitala eða mánaðarvísitala:  
39 Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
40 Grunngildi vísitölu:  
41 Dags. grunnvísitölugildis:  
     
  Aðrar upplýsingar  
42 Innkallanlegt: Nei
43 Innleysanlegt: Nei
44 Breytanlegt: Nei
45 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) N/A
46 Aðrar upplýsingar: N/A
   
     
  Taka til viðskipta  
47 Rafrænt skráð
48 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
49 Dags. sótt um töku til viðskipta 11.6.2018
50 Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 12.6.2018
51 Dags. töku til viðskipta 15.6.2018
52 Orderbook ID 156533
53 Undirflokkur Corporate Bonds
54 Markaður OMX ICE DP Fixed Income
55 Veltulisti OMX ICE Corporate Bonds
56 Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) No
57 Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) No
58 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
59 Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf