Pranešimas apie vadovų sandorius

Print
| Source: SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
multilang-release

Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorį SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas